معنی اسم طناز

نام طناز به چه معناست؟

طَناز :    (عربي) 1- ويژگي زن يا دختري كه ظاهري زيبا و حركات و رفتاري دلنشين و همراه با ناز و عشوه دارد؛ 2-(به مجاز) بسيار زيبا، دلنشين و فريبنده؛ 3- (در قديم) آن كه به كنايه و از روي طنز و ريشخند سخن مي‌گويد، طنز گو و ايرادگير.اسم طناز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار طناز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام طناز چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن طناز از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به طناز تغییر میدهید؟

اسم پسر که به طناز بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با طناز به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن طناز

نام های دخترانه بر وزن طناز به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید