معنی اسم طاووس

نام طاووس به چه معناست؟

طاووس :    (معرب از آرامي) 1- پرنده‌اي از خانواده‌ي كبك كه پرهاي رنگارنگ و زيبا دارد؛ 2- (در نجوم) يكي از صورت‌هاي فلكي در نيم‌كره‌ي جنوبي آسمان، میان صورتهای اُکتان، تلسکوپ و هندی.اسم طاووس

  • به نظر شما چه اسمی در کنار طاووس ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام طاووس چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن طاووس از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به طاووس تغییر میدهید؟

اسم پسر که به طاووس بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با طاووس به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن طاووس

نام های دخترانه بر وزن طاووس به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید