معنی اسم صبورا

نام صبورا به چه معناست؟

صبورا :    (عربي ـ فارسي) (صبور + ا (الف نسبت يا تعظيم))، به معني بردبار، صبور.اسم صبورا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار صبورا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام صبورا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن صبورا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به صبورا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به صبورا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با صبورا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن صبورا

نام های دخترانه بر وزن صبورا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید