معنی اسم شهرناز

نام شهرناز به چه معناست؟

شهرناز :    (اعلام) (در شاهنامه) نام دختر جمشید که او را با خواهرش ارنواز به ایوان ضحاک بردند و ضحاک او را از جادویی بپرورد و کژی و بدخویی آموخت و چون فریدون به کاخ ضحاک درآمد فرمان داد تا او و ارنواز را از شبستان ضحاک به در آورند و به راه یزدان رهنمون گشتند.


اسم شهرناز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار شهرناز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام شهرناز چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به شهرناز تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید