معنی اسم سوده

نام سوده به چه معناست؟

سوده :    (عربي) 1- ساييده، ساییده شده؛ 2- (اَعلام) [قرن اول هجری] نام دختر زمعه ابن قيس ابن عبد شمس، از همسران پیامبر اسلام(ص)، بیوه‌ي یکی از مسلمانان نخستین به نام سکران.اسم سوده

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سوده ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سوده چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سوده از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سوده تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سوده بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سوده به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سوده

نام های دخترانه بر وزن سوده به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید