معنی اسم روژبین

نام روژبین به چه معناست؟

روژبین :    (کردی ـ فارسی) (روژ = روز + بین = جزء پسین بعضی از کلمه  های مرکب، به معنی بیننده و نشان دهنده) 1- بیننده  ی روز؛ 2- نشان دهنده  ی روز؛ 3- (به مجاز) راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی.اسم روژبین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار روژبین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام روژبین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن روژبین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به روژبین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به روژبین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با روژبین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن روژبین

نام های دخترانه بر وزن روژبین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید