معنی اسم رونیکا

نام رونیکا به چه معناست؟

رونیکا :    (رو + نیکا)، روی زیبا، زیباروی.


اسم رونیکا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار رونیکا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام رونیکا چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به رونیکا تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید