معنی اسم رباب

نام رباب به چه معناست؟

رباب :    (عربي) 1- ابرهاي سفيد؛ 2- (اَعلام) نام همسر امام حسين(ع)؛ 3- (در موسيقي) سازي با كاسه‌ي طنيني.اسم رباب

  • به نظر شما چه اسمی در کنار رباب ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام رباب چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن رباب از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به رباب تغییر میدهید؟

اسم پسر که به رباب بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با رباب به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن رباب

نام های دخترانه بر وزن رباب به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید