معنی اسم جیران

نام جیران به چه معناست؟

جيران :    (ترکی) 1- آهو؛ 2- (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) چشمِ زیبا.اسم جیران

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جیران ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جیران چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن جیران از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جیران تغییر میدهید؟

اسم پسر که به جیران بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با جیران به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن جیران

نام های دخترانه بر وزن جیران به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید