معنی اسم بهینا

نام بهینا به چه معناست؟

معنی اسم بهینا : (بهین + الف نسبت)، منسوب به بهین.

نام بِهین به چه معناست : (صفت عاليِ واژه‌های بِه و بهتر) (در قدیم) بهترین، برگزیده‌ترین.

بِهی : (در قدیم) 1- خوبی، نیكی، نیكویی؛ 2- تندرستی، سلامت؛ 3- نیك‌بختی، سعادت. [این كلمه چنانچه بَهی /bahi/ تلفظ شود به معنی زیبا، نیكو و خوب است].


اسم بهینا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار بهینا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام بهینا چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به بهینا تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید