معنی اسم بیریوان

نام بیریوان به چه معناست؟

بيریوان:   (کردی) شیردوش، زن یا دختری که در شیردوشگاه شیر گوسفندان را می  دوشد.اسم بیریوان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار بیریوان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام بیریوان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن بیریوان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به بیریوان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به بیریوان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با بیریوان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن بیریوان

نام های دخترانه بر وزن بیریوان به زودی درج میگردد.℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید