بهاره :    1- مربوط به بهار؛ 2- به عمل آمده در بهار؛ 3- منسوب به بهار. + م بهار. 1- ، 2- ، 3- ، 4- و 5-


اسم بهاره

  • به نظر شما چه اسمی در کنار بهاره ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام بهاره چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به بهاره تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

2 دیدگاه

نظر خود را بیان کنید