معنی اسم بتول

نام بتول به چه معناست؟

بتول :    (عربي) 1- كسي كه از دنيا منقطع شده است و به خدا پيوسته است؛ 2- زن بريده از دنيا براي خدا؛ 3- (اَعلام) لقب حضرت فاطمه(ع).اسم بتول

  • به نظر شما چه اسمی در کنار بتول ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام بتول چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن بتول از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به بتول تغییر میدهید؟

اسم پسر که به بتول بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با بتول به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن بتول

نام های دخترانه بر وزن بتول به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید