معنی اسم ایران

نام ایران به چه معناست؟

معنی اسم ایران : 1- نجد (فلات) ایران، کشور (مملکت) ایران؛ 2- آزادگان.

نام ایران‌دخت به چه معناست : (ایران + دخت = دختر)، دختر ایران، دختر ایرانی، دختر آریایی.

اسم دخترانه ایرانه : (ایران + ه (پسوند نسبت))، منسوب به ایران، مربوط به ایران، ایرانی، منتسب به ایران‌ زمین.اسم ایران

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ایران ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ایران چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ایران از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ایران تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ایران بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ایران به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ایران

نام های دخترانه بر وزن ایران به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید