معنی اسم آرتادخت

نام آرتادخت به چه معناست؟

آرتادخت:    (آرتا + دخت = دختر)، 1- دختر راست گفتار و درست كردار، دختر پاك و مقدس؛ 2- (اَعلام) نام بانويي فرهنگدار و اقتصاد دان است كه در زمان اشكانيان به خزانه داري يكي از شهرياران اشكاني رسيد.اسم آرتادخت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آرتادخت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آرتادخت چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آرتادخت از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آرتادخت تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آرتادخت بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آرتادخت به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آرتادخت

نام های دخترانه بر وزن آرتادخت به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید