اسم دختر با ژ

لیست نام های دخترانه با حرف ژ

اگر به دنبال اسمی خاص و دخترانه هستید که با حرف ژ شروع شود این بخش از گالری اسم های دخترانه را بررسی کنید تا بهترین اسم مورد نظرتان را بیابید.

اسم های دخترانه مقبول با ژ


لیست اسم دخترانه قشنگ با حرف ژ

ژاکلینکنتس هنوت و هلند، ریشه کن کننده
ژالهشبنم، قطره باران
ژامکاز نامهای باستانی، آینه
ژانیااز نامهای باستانی
ژاواجاوه نام قسمتی از اقیانوس هند میان جزیره جاوه و سوماترا و برنئو
ژرفاعمیق، عمیق ترین یا دورترین نقطه جایی
ژیلاژاله تگرگ
ژیوارنام کوهی در اورامان، زندگی کردن

اسم های کردی دخترانه از ژ

  • ژالانه : گیاهی زیبا و خودرو
  • ژاوه : نوعی گیاه وحشی از تیره کاکوتی
  • ژوان: زمان، میعاد، ملاقات

اسم دختر ترکی با ژ

  • ژالین : شعله آتش

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دختر با ژ

ژینو

ژینو :    [ژين (كردي) = زندگي + او /-u/ (پسوند دارندگي)]، 1-داراي زندگي؛ 2-…

ژینا

ژینا :    [ژين(كردي) = زندگي + ا (پسوند نسبت)] 1- منسوب به زندگي(؟) ؛…

ژیلا

ژیلا :    1- تگرگ؛ 2- (اعلام) نام رودی در اتازونی که در توو و…

ژوان

ژوان :    (كردي) ميعادگاه عاشق و معشوق.

ژاله

ژاله :    شبنم، تگرگ، قطره‌ي باران، باران.

⚑ جستجو در بانک اسامی آلامتو