مجله آلامتو

اسم دخترانه ژ

لیست نام های دخترانه با حرف ژاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ژ

ژینو

ژینو :    [ژين (كردي) = زندگي + او /-u/ (پسوند دارندگي)]، 1-داراي زندگي؛ 2- (به مجاز) زنده، زندگي، داراي…

ژینا

ژینا :    [ژين(كردي) = زندگي + ا (پسوند نسبت)] 1- منسوب به زندگي(؟) ؛ 2- (به مجاز) زندگي، حيات…

ژیلا

ژیلا :    1- تگرگ؛ 2- (اعلام) نام رودی در اتازونی که در توو و مکزیک و آریزونا جریان دارد…

ژوان

ژوان :    (كردي) ميعادگاه عاشق و معشوق.

ژاله

ژاله :    شبنم، تگرگ، قطره‌ي باران، باران.

ژاسمن

ژاسمن :    ژاسمين، گل ياسمن يا ياسمين.


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا