اسم دخترانه و

لیست نام های دخترانه با حرف و


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه و

ویرجینیا

ویرجینیا (Virginia): این نام برای اولین بار برای یک کودک انگلیسی-آمریکایی در ویرجینیا مورد استفاده…

ویشکا

معنی اسم دخترانه ویشکا: نام روستایی در نزدیکی رشت معنی ویشکا اضافه شده توسط کاربران…

نازآفرین

نازآفرين :    (= نازآفريننده) 1- (به مجاز) معشوقي كه ناز بسيار به كار برد؛…

وَیُونا

وَيُونا :   [وَيُو (در سنسكريت) = عروس و (در اوستايي) = ازدواج كردن +…

وینا

وينا :    1- بينا. [از ريشه‌ي «وين»/vin/ به آرش ديدن در فرس هخامنشي «وئين»…

ویستا

ويستا :    (اوستايي) يابنده، برخوردار.

ویدا

ويدا :    1- پيدا، هويدا، ظاهر، آشكار؛ 2- (در پهلوي) يابنده، جوينده.

ویانا

ويانا :    (اوستايي) فرزانگي، بخردي، دانايي.

ونوشه

ونوشه :    (در طبري) (= بنفشه)، ( بنفشه.

ونوس

ونوس :    (فرانسوی:venus ) 1- (= زهره)،   زهره؛ 2- (در میتولوژی) [اسطوره شناسی] ونوس…

وَندا

وَندا:    1- (در زند و پازند) خواهش و خواسته؛ 2- (در اوستا) ستايش كننده،…

وسیمه

وسیمه :    (عربی) (مؤنثِ وسیم) زنِ زیبا و نیک روی.

وُستا

وُستا:    (اوستايي) 1- (= اوستا) اوستا؛ 2- (در اديان) كتاب مقدس زردشتيان.

وحیده

وحیده :    (عربي) (مؤنث وحيد)، ( وحيد. 1- و2-

وَجیهه

وَجيهه :    (عربي) (مؤنث وجيه) زيبا، خوشگل (زن).

وَجیه

وَجيه :    (عربي) 1- زيبا، خوشگل، وجيهه؛ 2- داراي قدر و منزلت و محبوبيت…

وانیا

وانیا :    (عربي) ملايم، آهسته (نسيم).

والیه

والیه :    (عربي) (مؤنث والي) (در قديم) حاكم و پادشاه و سلطان (زن).

والِه

والِه :    (عربي) 1- عاشق بي قرار، شيفته و مفتون؛ 2- حيران، سرگشته، مبهوت؛…

واحده

واحده :    (عربي) (مؤنث واحد)، ، واحد 1-.


جستجو در بانک اسامی آلامتو