مجله آلامتو

اسم دخترانه و

لیست نام های دخترانه با حرف واسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه و

ویرجینیا

ویرجینیا (Virginia): این نام برای اولین بار برای یک کودک انگلیسی-آمریکایی در ویرجینیا مورد استفاده قرار گرفت.

ویشکا

معنی اسم دخترانه ویشکا: نام روستایی در نزدیکی رشت معنی ویشکا اضافه شده توسط کاربران : نام همسر سورنا سردار…

نازآفرین

نازآفرين :    (= نازآفريننده) 1- (به مجاز) معشوقي كه ناز بسيار به كار برد؛ 2- آن‌كه نعمت و رفاه…

وَیُونا

وَيُونا :   [وَيُو (در سنسكريت) = عروس و (در اوستايي) = ازدواج كردن + نا (پسوند نسبت)] 1- منسوب…

وینا

وينا :    1- بينا. [از ريشه‌ي «وين»/vin/ به آرش ديدن در فرس هخامنشي «وئين» و در زند «ويتن» /vitan/…

ویستا

ويستا :    (اوستايي) يابنده، برخوردار.

ویدا

ويدا :    1- پيدا، هويدا، ظاهر، آشكار؛ 2- (در پهلوي) يابنده، جوينده.

ویانا

ويانا :    (اوستايي) فرزانگي، بخردي، دانايي.

1 2 3

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا