اسم دخترانه و

لیست نام های دخترانه با حرف و


℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه و

ویرجینیا

ویرجینیا (Virginia): این نام برای اولین بار برای یک کودک انگلیسی-آمریکایی در ویرجینیا مورد استفاده…

ویشکا

معنی اسم دخترانه ویشکا: نام روستایی در نزدیکی رشت معنی ویشکا اضافه شده توسط کاربران…

ویستا

ويستا :    (اوستايي) يابنده، برخوردار.

ویدا

ويدا :    1- پيدا، هويدا، ظاهر، آشكار؛ 2- (در پهلوي) يابنده، جوينده.

ویانا

ويانا :    (اوستايي) فرزانگي، بخردي، دانايي.

ونوس

ونوس :    (فرانسوی:venus ) 1- (= زهره)،   زهره؛ 2- (در میتولوژی) [اسطوره شناسی] ونوس…

وندا

وَندا:    1- (در زند و پازند) خواهش و خواسته؛ 2- (در اوستا) ستايش كننده،…

وستا

وُستا:    (اوستايي) 1- (= اوستا) اوستا؛ 2- (در اديان) كتاب مقدس زردشتيان.

وحیده

وحیده :    (عربي) (مؤنث وحيد)، ( وحيد. 1- و2-

وانیا

وانیا :    (عربي) ملايم، آهسته (نسيم).

واله

والِه :    (عربي) 1- عاشق بي قرار، شيفته و مفتون؛ 2- حيران، سرگشته، مبهوت؛…


⚑ جستجو در بانک اسامی آلامتو