مجله آلامتو

اسم دخترانه ه

لیست نام های دخترانه با حرف ه


اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ه

هانیه

هانیه :      (عربي) شادمان، خوشبخت.

هانیتا

هانیتا :    (هاني+ تا = نظير، مانند)) 1- نظير و مانند هاني؛ 2- مسرور…

هانیا

هانیا :    (هاني+ ا (پسوند نسبت)) 1- منسوب به هاني؛ 2- مسرور و شاد.

هانا

هانا :    (كردي) 1- زنهار، دادخواهي؛ 2- اميد؛ 3- بينايي؛ 4- خواهش.

هاله

هاله :    1- (در نجوم) حلقه‌ي نوراني سفيد يا رنگي كه گاهي گِردِ قرص…

هادیه

هادیه :    (عربي) (مؤنث هادي)،   هادي. 1-

هاجر

هاجر :    (عبري) 1- به معني «فرار»؛ 2- (اَعلام) همسر دوم حضرت ابراهيم خليل(ع)،…


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا