مجله آلامتو

اسم دخترانه ل

لیست نام های دخترانه با حرف قاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ل

لورا

معنی اسم لورا (Laura): سنت لورا یک راهبه قرن نهم بود که در یک دیگ سرب مذاب کشته شد. لورا…

لیدا

معنی لیدا: رهبر و سرگروه برگرفته از لیدر معنی اسم لیدا با ریشه ارمنی: برگرفته از نام کشور قدیمی لیدیا

لیندا

لیندا (Linda): لیندا برای اولین بار در قرن نوزدهم ثبت شد و به نظر می‌رسد کوتاه شده‌ی فرم بلینداست.

لَیِنا

لَیِنا :    (عربی) (مؤنث الین) 1- نرم تر؛ 2- (به مجاز) مهربان تر، خوشخوتر.

لَیلیا

لَيليا :    1- شب؛ 2- (در عربي) ليل؛ 3- [هزاورش LYLYA (در پهلوي) shap (شب)].

لی‌لی

لي‌لي :    (مترادف لالا) لفظي كه در جشن‌ها (عروسي‌ها) براي ابراز شادي و انبساط خاطر به صورت مكرر ادا…

لیلی

لیلی:    (عربی) (= لیلا)، ، لیلا. 1- و 2-

1 2 3 4

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا