اسم دخترانه ل

لیست نام های دخترانه با حرف ق


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ل

لورا

معنی اسم لورا (Laura): سنت لورا یک راهبه قرن نهم بود که در یک دیگ…

لیدا

معنی لیدا: رهبر و سرگروه برگرفته از لیدر معنی اسم لیدا با ریشه ارمنی: برگرفته…

لیندا

لیندا (Linda): لیندا برای اولین بار در قرن نوزدهم ثبت شد و به نظر می‌رسد…

لَیِنا

لَیِنا :    (عربی) (مؤنث الین) 1- نرم تر؛ 2- (به مجاز) مهربان تر، خوشخوتر.

لَیلیا

لَيليا :    1- شب؛ 2- (در عربي) ليل؛ 3- [هزاورش LYLYA (در پهلوي) shap…

لی‌لی

لي‌لي :    (مترادف لالا) لفظي كه در جشن‌ها (عروسي‌ها) براي ابراز شادي و انبساط…

لیلی

لیلی:    (عربی) (= لیلا)، ، لیلا. 1- و 2-

لیلوفر

ليلوفر :    (= نيلوفر)، ( نيلوفر.

لیلا

ليلا :    (عربی) (مؤنث الیل) 1- درازترین و تارترین شب [صفتی برای زنان به…

لیدیا

لیدیا :    (فرانسوی) (= لیدی، لیدیه، لودیه) دولت پیشین در غرب آسیای صغیر، که…

لَیانا

لَيانا :    (ليان + ا (پسوند نسبت))، منسوب به ليان، ب لَيان.1-  ، 2-…

لَیان

لَيان :    1- (در قديم) درخشان، تابان؛ 2- فروغ آینه و تیغ؛ 3- فروغ…

لیا

ليا :    (عبري) 1- (= ليئه)، خسته؛ 2- (اَعلام) دختر بزرگ «لابان» كه يعقوبِ…

لَنا

لَنا :    (عربي) نصيب و بهره.

لَمیعه

لَمیعه :    (عربي، لَمیَعة) درخشان و روشن.

لمیا

لميا :    (عربي، لمياء) (مؤنث المي)، 1- زن گندمگون لب؛ 2- (اَعلام) نام يكي…

لِقا

لِقا :    (عربي) 1- (در قديم) ديدار، ملاقات، چهره‌، صورت؛ 2- (در تصوف) پيدا…

لعیا

لعیا :    (معرب از عبري ليا = ليئه = خسته) 1- خسته؛ 2- (اَعلام)…

لُعبت

لُعبت :   (عربي) 1- زن زيبا روي و خوش اندام؛ 2- (در قديم) هر…

لَعبا

لَعبا :    (عربي) (مؤنث اَلْعَب)، زيباترين.

1 2

جستجو در بانک اسامی آلامتو