اسم دختر با ق

لیست نام های دخترانه با حرف ق

اگر به دنبال اسمی خاص و دخترانه هستید که با حرف «ق» شروع شود این بخش از گالری اسم های دخترانه را بررسی کنید تا بهترین اسم مورد نظرتان را بیابید.

اسم دختر با ق


اسم دختر ق

لیست اسامی منتخب دخترانه با حرف ق انتخاب شده توسط کاربران آلامتو.


قُدسی: مربوط به عالم بالا، مربوط به عالم مجردات، ملکوتی؛ (به مجاز) فرشته

قدیره: مؤنث قدیر، توانا

قصیده: نام یکی از قالب‌های شعر فارسی وعربی

قطره: مقدار کمی از مایع که از جایی بچکد، چکه

قمر: ماه؛ جِرم آسمانی که دور سیاره‌ای بچرخد؛ (به مجاز) زن زیباروی

قشنگ: زیبا، خوشگل

قشنگ گل: گل زیبا، دختری که چهره اش مثل گل زیبا و لطیف است.

اسم دختر با ق عربی

قمرالزمان: ماه دوران؛ نام یکی از شخصیت‌های هزار و یک شب

قمرتاج: قمر (عربی) + تاج (فارسی) تاج ماه

قمرناز: اسمی است مرکب عربی فارسی دخترانه به معنی ماه ناز – قمر (عربی) + ناز (فارسی) آن که چون ماه زیباست.

قمرسیما: ویژگی آن که چهره‌اش مثل ماه میباشد؛ (به مجاز) زیبارو

قمرالملوک: آن که میان پادشاهان چون ماه می‌درخشد.


℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دختر با ق

⚑ جستجو در بانک اسامی آلامتو