مجله آلامتو

اسم دخترانه ف

لیست نام های دخترانه با حرف ف


اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ف

فَرنیا

فَرنيا :    (فر = (در قديم) (به مجاز) مايه‌ي جلال و شكوه + نيا…

فَرنوش

فَرنوش :    (دساتیر) نام عقل فلك قمر كه به عربي عقل فعال گويند و…

فرنگیس

فَرنگيس :    (اَعلام) نام دختر افراسياب توراني و زن سياوش. فرنگیس بهتر ز خوبان…

فَرناز

فَرناز :    [فر = شكوه و جلال كه در بيننده شگفتي و تحسين پديد…

فَرگُل

فَرگُل :    نوعي پيراهن [برخاسته از فرنگ] كه خوشايند و زيبنده و شكوه افزا…

فُرصت

فُرصت :    (عربي) 1- وقت مناسب براي انجام كاري؛ زمان و وقت؛ 2- (اَعلام)…

فرشیده

فرشيده :    (فرشيد + ه (پسوند نسبت))، منسوب به فرشيد،   فرشيد.

فرشته

فرشته :    1- (در اديان) موجودي آسماني، عاقل، برتر از انسان و غير قابل…

فرزانه

فرزانه :    داراي خِرَد و پختگي، خِرَدمند، دانا.

فردیس

فرديس :    پرديس، فردوس، بهشت.

فِردوس

فِردوس :    (در عربي فردَوس) 1- (معرب از فارسيِ پرديس)، بهشت؛ 2- (اَعلام) شهرستانی…

فردخت

فردخت :    [فر = شکوه و جلال که در بیننده شگفتی و تحسین پدید…

فرخنده

فرخنده :    1- موجب رويداد يا پيامدهاي خوشايند و خوب، مبارك، خجسته؛ 2- (در…

فرّخ‌ناز

فرّخ‌ناز :    1- ويژگي آن‌كه خوشبخت و كامياب است و داراي ناز و كرشمه…

فرّخ‌لقا

فرّخ‌لقا :    (فارسي ـ عربي) 1- خوش صورت، زيبا چهر، زيباروي، نيكو ديدار، خوش…

فَرّخ

فَرّخ :    1- خجسته و مبارك و فرخنده؛ 2- (در قديم) خوشبخت و كامياب؛…


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا