اسم دخترانه ف

لیست نام های دخترانه با حرف ف


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ف

فرانسیس

فرانسیس (Frances): این نام فرم زنانه فرانسیس (Francis)است و در اصل به معنای” فرانسه” یا…

فیروزه

فيروزه :    (معرب) 1- پيروزه؛ 2- نوعي كاني قيمتي حاوي مس و فسفر، داراي…

فهیمه

فهيمه :    (عربي) (مؤنث فهيم)،   فهيم.

فهمیده

فهميده :    (عربي ـ فارسي) (صفت فاعلي از فهميدن)، 1- داراي فهم، دانا؛ 2-…

فَهامه

فَهامه :    (عربي) (مؤنث فَهام)،   فَهام.

فوژان

فوژان :    فرياد، آه و بانگ بلند.

فوزیه

فوزيه :    (عربي) زن پيروز در هر كار و امري، رستگار و موفق.

فضیله

فضیله :    (عربي) (= فضیلت) 1- برتری در دانش، هنر و اخلاق، فضل؛ 2-…

فَضیلت

فَضيلت :    (عربي) 1- برتري در دانش، هنر و اخلاق، فضل؛ 2-ارزش و اهميت؛…

فِضه

فِضه :    (عربي) 1- (در قديم) به معناي نقره و سيم؛ 2- (اَعلام) نام…

فصیحه

فصيحه :    (عربي) (مؤنث فصيح)، ، فصیح 1- ، 2- ،3-.

فریوش

فريوش :    (= فريوار)،   فريوار.

فرینوش

فرينوش :    (فري = خجسته، مبارك، داراي خجستگي و شكوه، شكوهمند و خجسته +…

فریناز

فريناز :   [فري = خجسته، مبارك، داراي خجستگي و شكوه، شكوهمند و خجسته +…

فَرینا

فَرينا :    1- مهرورز، مهربان؛ 2- دلبر، ستايش؛ 3- بخشش.

فَری‌مهر

فَري‌مهر :    (فري= خجسته، مبارك، داراي خجستگي و شكوه، شكوهمند و خجسته + مهر…

فَرین

فَرين :    (فر= شكوه و جلال + ين (پسوند نسبت))، 1- (به مجاز) داراي…

فریماه

فريماه :    (فري= خجسته، مبارك، داراي خجستگي و شكوه، شكوهمند و خجسته + ماه)…

فریما

فريما :    (= فريبا)،   فريبا.

فریسا

فريسا :    (فري = شگفت انگيز، عجيب + سا (پسوند شباهت))، 1- مانند فري،…

1 2 3 5

جستجو در بانک اسامی آلامتو