اسم دخترانه ع

لیست نام های دخترانه با حرف ع

اگر به دنبال اسمی خاص و دخترانه هستید که با حرف ع شروع شود این بخش از گالری اسم های دخترانه را بررسی کنید تا بهترین اسم مورد نظرتان را بیابید.

نام های دخترانه مقبول با عین


لیست اسم دخترانه قشنگ با حرف ع:

عابدهمؤنث عابد، عبادت کننده، پرستنده، آنکه چیز یا کسی را می‌پرستد.
عارفهمؤنث عارف، بانوی دانا، آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست می‌یابد، آگاه
عایشهدارای حال نیکو، نام دختر ابوبکر و همسر پیامبر(ص)
عذرادوشیزه، باکره، لقب مریم (ع) و لقب فاطمه (س)
عصمتبی گناهی، معصومیت، پاکدامنی
عطیهانعام، بخشش
عفتپاکدامنی، پرهیزکاری، پارسایی

پرطرفدارترین اسم های دخترانه با ع:

  • عارفه: مهربانی و نیکی (عارفت)
  • عسل: انگبین، مایع خوراکیِ غلیظ و چسبناکی که زنبور عسل تولید میکند
  • عاطفه: احساس، انفعال، عطوفت، محبت، مهر، مهربانی

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ع

عهدیه

عهديه :    (عربي) (عهد + ايه (پسوند نسبت))، 1- منسوب به عهد؛ 2- (به…

علویه

علويه :    (عربي) 1- (مؤنث علوي)، منسوب به علي؛ 2- آنچه كه مرتفع باشد؛…

عقیله

عقيله :    (عربي) (مؤنث عقيل)، 1- زن بزرگوار؛ 2- هر چيز گرامي و ارجمند،…

عقیق

عقيق :    (عربي) 1- سنگي سليسي و آبدار و قيمتي، كه رنگ سرخ آن…

عفت

عفت :    (عربي) 1- حالت خويشتن داريِ زن در رويارويي و معاشرت با نامحرم…

عطیه

عطيه :    (عربي) 1- آنچه از سوي خداوند يا از طرف شخصي بزرگ به…

عطرین

عطرين :    (عربي ـ فارسي) (عطر + ين (پسوند نسبت))، منسوب به عطر؛ معطر،…

عصمت

عصمت :    (عربي) 1- معصوم بودن، بي‌گناهي، پاك‌دامني؛ 2- ناموس و عفت زنان؛ 3-…

عشرت

عشرت :    (عربي، عشیرة) 1- خوش گذرانی، کام جویی؛ 2- (در قدیم) هم نشینی،…

عسل

عسل : (عربی) 1- انگبین، مایع خوراكيِ غلیظ و چسبناكی كه زنبور عسل تولید می‌كند؛…

عزیزه

عزيزه :    (عربي) (مؤنث عزيز)، ( عزيز.

عرفانه

عرفانه :    (عربي ـ فارسي) (عرفان + ه (نسبت))، منسوب به عرفان. ( عرفان.

عذرا

عَذرا :    (عربي) 1- دوشيزه، باكِره، آشكار؛ 2- (اَعلام) 1) لقب حضرت مريم مادر…

عایشه

عايشه :    (عربي) 1- زن نيكو حال؛ 2- (اَعلام) [7 پیش از هجرت -57…

عالیه

عاليه :    (عربي) (مؤنث عالي)، 1- عنواني احترام آميز براي زنان؛ 2- عالي مقام…

عاطفه

عاطِفه :    (عربي) محبت، مهرباني، مهر، عطوفت.

عارفه

عارفه :    (عربي) 1- زن عارف، ز عارف. 1- ، 2- و 3- ؛ …

عادله

عادله :    (عربي) (مؤنث عادل) عادل، دادگر (زن)، + (  عادل.

⚑ جستجو در بانک اسامی آلامتو