مجله آلامتو

اسم دخترانه ع

لیست نام های دخترانه با حرف عاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ع

عینا

عینا :    (عربي، عیناء)، زن فراخ چشم، زن زیبا چشم.

عهدیه

عهديه :    (عربي) (عهد + ايه (پسوند نسبت))، 1- منسوب به عهد؛ 2- (به مجاز) زن هم ‌پيمان، زن…

عواطف

عواطف :    (عربي) 1- عاطفه  ها، احساسات؛ 2- مهربانی  ها، الطاف.

علیمه

عليمه :    (عربي) (مؤنث عليم)، ( عليم.

عُلیا

عُلیا :    (عربي) 1- ویژگی جایی که نسبت به جای دیگر بر بلندی قرار گرفته است، بالا در مقابل…

علویه

علويه :    (عربي) 1- (مؤنث علوي)، منسوب به علي؛ 2- آنچه كه مرتفع باشد؛ 3- آنچه كه شريف باشد؛…

عقیله

عقيله :    (عربي) (مؤنث عقيل)، 1- زن بزرگوار؛ 2- هر چيز گرامي و ارجمند، نفيس.

عقیق

عقيق :    (عربي) 1- سنگي سليسي و آبدار و قيمتي، كه رنگ سرخ آن بسيار جالب است و در…

1 2 3 5

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا