اسم دخترانه ع

لیست نام های دخترانه با حرف ع


℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ع

عهدیه

عهديه :    (عربي) (عهد + ايه (پسوند نسبت))، 1- منسوب به عهد؛ 2- (به…

علویه

علويه :    (عربي) 1- (مؤنث علوي)، منسوب به علي؛ 2- آنچه كه مرتفع باشد؛…

عقیله

عقيله :    (عربي) (مؤنث عقيل)، 1- زن بزرگوار؛ 2- هر چيز گرامي و ارجمند،…

عقیق

عقيق :    (عربي) 1- سنگي سليسي و آبدار و قيمتي، كه رنگ سرخ آن…

عفت

عفت :    (عربي) 1- حالت خويشتن داريِ زن در رويارويي و معاشرت با نامحرم…

عطیه

عطيه :    (عربي) 1- آنچه از سوي خداوند يا از طرف شخصي بزرگ به…

عطرین

عطرين :    (عربي ـ فارسي) (عطر + ين (پسوند نسبت))، منسوب به عطر؛ معطر،…

عصمت

عصمت :    (عربي) 1- معصوم بودن، بي‌گناهي، پاك‌دامني؛ 2- ناموس و عفت زنان؛ 3-…

عشرت

عشرت :    (عربي، عشیرة) 1- خوش گذرانی، کام جویی؛ 2- (در قدیم) هم نشینی،…

عسل

عسل : (عربی) 1- انگبین، مایع خوراكيِ غلیظ و چسبناكی كه زنبور عسل تولید می‌كند؛…

عزیزه

عزيزه :    (عربي) (مؤنث عزيز)، ( عزيز.

عرفانه

عرفانه :    (عربي ـ فارسي) (عرفان + ه (نسبت))، منسوب به عرفان. ( عرفان.

عذرا

عَذرا :    (عربي) 1- دوشيزه، باكِره، آشكار؛ 2- (اَعلام) 1) لقب حضرت مريم مادر…

عایشه

عايشه :    (عربي) 1- زن نيكو حال؛ 2- (اَعلام) [7 پیش از هجرت -57…

عالیه

عاليه :    (عربي) (مؤنث عالي)، 1- عنواني احترام آميز براي زنان؛ 2- عالي مقام…

عاطفه

عاطِفه :    (عربي) محبت، مهرباني، مهر، عطوفت.

عارفه

عارفه :    (عربي) 1- زن عارف، ز عارف. 1- ، 2- و 3- ؛ …

عادله

عادله :    (عربي) (مؤنث عادل) عادل، دادگر (زن)، + (  عادل.


⚑ جستجو در بانک اسامی آلامتو

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا