مجله آلامتو

اسم دخترانه ظ

لیست نام های دخترانه با حرف ظاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ظ

ظریفه

ظریفه :    (عربي) (مؤنث ظريف)،   ظريف.

ظریف

ظريف :    (عربي) 1- داراي اجزا يا ساختار نازك، باريك و همراه با ظرافت و تناسب؛ 2- ويژگي آن…


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا