مجله آلامتو

اسم دخترانه ط

لیست نام های دخترانه با حرف طاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ط

طَیبه

طَيبه :    (عربي) (مؤنث طيب)، ي طيب.

طَهورا

طَهورا :    (عربي) 1- از واژه‌هاي قرآني (و انزلنا من السماء ماء طهورا) به معني پاك كننده، تطهير كننده؛…

طوعه

طوعه :    (عربي) 1- اطاعت، فرمانبري؛ 2- (اَعلام) نام زني كه مسلم ابن عقيل به خانه او پناه برد.

طوبی

طوبي :    (معرب از عبري) 1- خير، شادي، سعادت، بهشت؛ 2- درختي در بهشت؛ 3- (مؤنث اطيب) به معني…

طنین

طنین :    (عربي) 1- انعكاس صوت، پژواك؛ 2- حالتي از صدا كه داراي تأثير و نفوذ باشد؛ 3- خوش…

طَناز

طَناز :    (عربي) 1- ويژگي زن يا دختري كه ظاهري زيبا و حركات و رفتاري دلنشين و همراه با…

طُلوع

طُلوع :    (عربي) 1- دميدن و برآمدنِ خورشيد و مانند آن؛ 2- (به مجاز) ابتداي روز؛ 3- (به مجاز)…

طَلعت

طَلعت :    (عربي) (در قديم) چهره، روي.

1 2 3

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا