اسم دخترانه ط

لیست نام های دخترانه با حرف ط


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ط

طَیبه

طَيبه :    (عربي) (مؤنث طيب)، ي طيب.

طَهورا

طَهورا :    (عربي) 1- از واژه‌هاي قرآني (و انزلنا من السماء ماء طهورا) به…

طوعه

طوعه :    (عربي) 1- اطاعت، فرمانبري؛ 2- (اَعلام) نام زني كه مسلم ابن عقيل…

طوبی

طوبي :    (معرب از عبري) 1- خير، شادي، سعادت، بهشت؛ 2- درختي در بهشت؛…

طنین

طنین :    (عربي) 1- انعكاس صوت، پژواك؛ 2- حالتي از صدا كه داراي تأثير…

طَناز

طَناز :    (عربي) 1- ويژگي زن يا دختري كه ظاهري زيبا و حركات و…

طُلوع

طُلوع :    (عربي) 1- دميدن و برآمدنِ خورشيد و مانند آن؛ 2- (به مجاز)…

طَلعت

طَلعت :    (عربي) (در قديم) چهره، روي.

طَلیعه

طَليعه :    (عربي) (به مجاز)، طلايه. ( طلايه.

طُلوع

طُلوع :    (عربي) 1- دميدن و برآمدنِ خورشيد و مانند آن؛ 2- (به مجاز)…

طَلعت

طَلعت :    (عربي) (در قديم) چهره، روي.

طَلایه

طَلايه :    (عربي) (به مجاز) نشانه يا جلوه‌ي نخستين از هر چيز كه پيش…

طَلا

طَلا :    (عربي) 1- زر، فلزي زرد رنگ و قيمتي؛ 2- (در گفتگو) (به…

طَریفه

طَریفه :    (عربي) (مؤنث طریف) (در قدیم) نو، تازه).

طَراوت

طَراوت :    (عربي) 1- تر و تازگي؛ 2-(در قديم) (به مجاز) سامان و رونق.

طاهره

طاهره :    (عربي) 1- (مؤنث طاهر)، زن پاك از پليدي و عيوب. + (…

طاووس

طاووس :    (معرب از آرامي) 1- پرنده‌اي از خانواده‌ي كبك كه پرهاي رنگارنگ و…


جستجو در بانک اسامی آلامتو