اسم دخترانه ص

لیست نام های دخترانه با حرف ص


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ص

صهبا

صَهبا :    (عربي) (= صَهباء) (مؤنث اصهب)، 1- سرخ و سفيد؛ 2- (در قديم)…

صونا

صونا :    (عربي ـ فارسي) (صون + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به صون؛…

صوفیا

صوفيا :    (عربي ـ فارسي) (صوفي + ا (پسوند نسبت))، منسوب به صوفي، (…

صنوبر

صنوبر :    (عربي، صَنَوبر، معرب از یونانی) (در گیاهی) نام چند نوع گیاه درختی…

صنم

صنم :    (عربي) 1- (به مجاز) (شاعرانه) بت، شخص زيبا رو، معشوق زيبارو؛ 2-…

صمیمه

صمیمه :    (عربی) (مؤنث صَمیم) 1- صمیمی؛ 2- خالص، ناب؛ 3- اصیل.

صفیه

صَفيه :    (عربي) 1- (مؤنث صفي)،( صفي. 1- ، 2- و 3-  ؛ 2-…

صفیا

صَفیا :    (عربی) (= صَفیه)،   صَفیه 1-.

صفورا

صفورا :    (معرب از عبري) (اَعلام) نام زوجه‌ي حضرت موسي(ع) و دختر حضرت شعيب(ع).

صفا

صفا :    (عربي) 1- داشتن رفتار و كرداري همراه با دوستي و صميميت، يكرنگي،…

صغری

صغري :    (عربي) 1- (مؤنث اصغر)، كوچك، كوچكتر؛ 2- (اَعلام) فاطمه‌ي صغري: دختر علي…

صراحی

صُراحي :    (عربي) 1- (در قديم) ظرف شراب، ظرف شيشه‌اي شراب؛ 2- (در قديم)…

صدیقه

صِديقه :    (عربي) 1- (مؤنث صديق)،   صديق. 1- ،2- و 3-  ؛ 2- 1)…

صدف

صدف :    (عربي) 1- نام عمومي نرم‌تنان دو كفه‌اي و نوعي خاص از آنها؛…

صدری

صدري :    (عربي ـ فارسي) (صدر + ي (پسوند نسبت))، 1- منسوب به صدر،…

صدر

صدر :    (عربی) 1- جايي در مجلس كه مخصوص نشستن بزرگان است و معمولاً…

صداقت

صداقت :    (عربي) 1- راستي و درستي؛ 2- (در عرفان) نزد اهل سلوك پايداري…

صحرا

صحرا :    (عربی، صحراء) 1- (در جغرافیا) بیابان؛ 2- محلی خارج از منطقه  ی…

صبیه

صَبيه :    (عربي) به گونه‌ احترام آميز به معني دختر (فرزند).

صبیحه

صَبيحه :    (عربي) (مؤنث صَبيح)، ( صَبيح.

1 2

جستجو در بانک اسامی آلامتو