مجله آلامتو

اسم دخترانه ص

لیست نام های دخترانه با حرف صاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ص

صَهبا

صَهبا :    (عربي) (= صَهباء) (مؤنث اصهب)، 1- سرخ و سفيد؛ 2- (در قديم) شراب انگوري، مي.

صونا

صونا :    (عربي ـ فارسي) (صون + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به صون؛ 2- خويشتن داري از گناه،…

صوفیا

صوفيا :    (عربي ـ فارسي) (صوفي + ا (پسوند نسبت))، منسوب به صوفي، ( صوفي.

صنوبر

صنوبر :    (عربي، صَنَوبر، معرب از یونانی) (در گیاهی) نام چند نوع گیاه درختی از خانواده  ی بید با…

صنم

صنم :    (عربي) 1- (به مجاز) (شاعرانه) بت، شخص زيبا رو، معشوق زيبارو؛ 2- (در عرفان) صنم در نزد…

صمیمه

صمیمه :    (عربی) (مؤنث صَمیم) 1- صمیمی؛ 2- خالص، ناب؛ 3- اصیل.

صَفیه

صَفيه :    (عربي) 1- (مؤنث صفي)،( صفي. 1- ، 2- و 3-  ؛ 2- (اَعلام) نام چند تن از…

صَفیا

صَفیا :    (عربی) (= صَفیه)،   صَفیه 1-.

1 2 3 4

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا