اسم دخترانه ح

لیست نام های دخترانه حرف ح


اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ح

حیات

حيات :    (عربي) زندگي، زيست.

حوریه

حوريه :    (عربي) زن سفيد پوست و زيباروي.

حوریا

حوریا :    (عربي ـ فارسي ـ فارسي) [حور = زن زیبای بهشتی، زنان زیبای…

حوری

حوري :    (عربي ـ فارسي) 1- (در اديان) حور؛ 2- (به مجاز)، زن زيبا.

حوروش

حوروش :    (عربي ـ فارسي) (حور+ وش (پسوند شباهت)) دختری چون زن (زنان) زيبای…

حورالعین

حورالعين :    (عربي) (در قديم) زن يا زنان سفيدپوست درشت چشم.

حورا

حورا :    (عربي) 1- (در قديم) (در اديان) حور، زن زيباي بهشتي؛ 2- زنِ…

حوا

حوا :    (عربي)1- نخستين انسان ماده در مذاهب سامي؛ 2- (در نجوم) (= ماراَفسای)…

حنیفه

حنيفه :    (عربي) (مؤنث حنيف) دختر درست و پاك، دختر راستين، زن ثابت قدم…

حَنیسه

حَنیسه :    (عربي) زن شجاع.

حَنّانه

حَنّانه :    (عربي) 1- بسيار نوحه كننده، ناله كننده؛ 2- ستوني كه قبل از…

حنا

حنا :    (عربي) گياهي درختي كه گل‌هاي سفيد و معطر دارد، گرد بسيار نرم…

حمیرا

حميرا :    (عربي) 1- (مصغّر حمرا)، زن سرخ و سپيد، زن سرخ؛ 2- (اَعلام)…

حمیده

حميده :    (عربي) 1- (مؤنث حميد) ستوده، پسنديده؛ 2- (اَعلام) مادر امام موسي كاظم(ع).

حمده

حمده :    (عربي) سپاس و شكرگزاري.

حماسه

حماسه :    (عربي) 1- كاري افتخار آفرين؛ 2- نوعي شعر؛ 3- دليري، شجاعت، بي‌باكي.

حِلیه

حِليه :    (عربي) 1- (در قديم) زينت، پيرايه، زيور؛ 2- (به مجاز) مشخصات صورت…

حلیمه

حليمه :    (عربي) (مؤنث حليم) زن خويشتن دار، صبور و با تحمل، دختر بردبار.

حَلیا

حَليا :    (عربي) زيور و آرايش.

حُلما

حُلما :    (عربي) (جمع حَليم) بردباران، صبوران.

1 2 3

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا