مجله آلامتو

اسم دخترانه ح

لیست نام های دخترانه حرف حاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ح

حیات

حيات :    (عربي) زندگي، زيست.

حوریه

حوريه :    (عربي) زن سفيد پوست و زيباروي.

حوریا

حوریا :    (عربي ـ فارسي ـ فارسي) [حور = زن زیبای بهشتی، زنان زیبای بهشتی+ ی (پسوند نسبت) +…

حوری

حوري :    (عربي ـ فارسي) 1- (در اديان) حور؛ 2- (به مجاز)، زن زيبا.

حوروش

حوروش :    (عربي ـ فارسي) (حور+ وش (پسوند شباهت)) دختری چون زن (زنان) زيبای بهشتي.

حورالعین

حورالعين :    (عربي) (در قديم) زن يا زنان سفيدپوست درشت چشم.

حورا

حورا :    (عربي) 1- (در قديم) (در اديان) حور، زن زيباي بهشتي؛ 2- زنِ سفيد پوستِ سياه چشم و…

حوا

حوا :    (عربي)1- نخستين انسان ماده در مذاهب سامي؛ 2- (در نجوم) (= ماراَفسای) صورت فلكي بزرگی در آسمان…

1 2 3 6

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا