اسم دختر با ج

لیست نام های دخترانه با حرف ج

اسم دختر شروع با حرف جیم

معنی و ریشه اسم

جیحون(تلفظ: jeyhun) رود بزرگ، رود، نام رودی در آسیای میانه
جیرانترکی | آهو؛ (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ چشمِ زیبا

جانا

ای جان، ای عزیز
جانانمعشوق، محبوب؛ خوب
جوانهتازه، نو؛ جوان
جان افروز(به مجاز) آسایش بخش روان
جاهدهعربی | (مؤنث جاهد)، زن جهد كننده و كوشا و ساعی
جَمیلهعربی | (مؤنث جمیل)، جمیل؛ زیبا
جُمانهعربی | یک دانه مروارید، یک دانه لؤلؤ؛ نام دختر ابوطالب و خواهر حضرت علی (ع)
جواهرعربی | هر یک از سنگهای گرانبها مانند یاقوت و زمرد؛ (به مجاز) آن که وجودش بسیار عزیز و ارزشمند یا دوست داشتنی است.
جمدختجم (پادشاه بزرگ) + دخت (دختر)
جلوهعربی | نمایان شدن، خود را آشکار کردن، خودنمایی؛ (به مجاز) زیبایی، جاذبه
جانانهمحبوب، معشوق، (در تصوف) (به مجاز) خداوند
جهان آوامرکب از جهان (عالم، گیتی) + آوا (صدا، بانگ)
جان نوازآرامش دهنده جان، محبوب
جانیاردارای روح و روان و یاری دهنده جان
جاندختمحبوبه، معشوقه، دختری که چون جان عزیز است.
جهانرخمرکب از جهان (عالم، گیتی) + رخ (چهره، صورت)
جهاندختدختر شهره در عالم

اسم های دخترانه با ج

  • جهان خاتون: خاتون جهانیان، بانوی جهانیان، شاعره ایرانی در قرن هشتم
  • جهان بانو : بانوی جهانیان
  • جهان ماه: آن که در جهان چون ماه می درخشد، زیبا
  • جهان ناز: مایه افتخار جهان، فخر جهان
  • جهانتاب: آنچه به جهان نور و روشنایی میدهد، عالمتاب، نور دهنده جهان
  • جلاله: (عربی) (مؤنث جلال)، جلال.
  • جِنان: بهشت؛ باغها
  • جَنت: بهشت، فردوس

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دختر با ج

جهان

معنی اسم جهان : 1- کیهان، عالم، گیتی، دنیا؛ 2- (به مجاز) 1) فرهنگ؛ 2)…

جانت

معنی اسم دخترانه جانت (Janet): جین فرم زنانه جان است. این نام نیز از جین…

جسیکا

جسیکا(Jessica):این نام ظاهرا منشاء شکسپیری دارد. جسیکا نام دختر شایلاک در تاجر ونیزی ( 1596…

جیران

جيران :    (ترکی) 1- آهو؛ 2- (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ 3- (در قدیم) (به…

جواهر

جواهر : 1- هر يك از سنگهاي گران‌بها مانند ياقوت و زمرد؛ 2-(به مجاز) آن…

جمیله

جَميله : (عربي) 1- (مؤنث جميل)، جميل؛ 2- (اَعلام) جمیله بانوی آواز خوان و موسیقیدان عرب…

جانان

جانان : 1- معشوق، محبوب؛ 2- خوب؛ 3- زيباروي.


⚑ جستجو در بانک اسامی آلامتو

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا