اسم دختر با ج

لیست نام های دخترانه با حرف ج

اگر به دنبال اسمی خاص و دخترانه هستید که با حرف «ج» شروع شود این بخش از گالری اسم های دخترانه را بررسی کنید تا بهترین اسم مورد نظرتان را بیابید.

اسم دختر با ج


اسم دختر با ج

لیست اسامی منتخب دخترانه با حرف ج انتخاب شده توسط کاربران آلامتو.

جیحون(تلفظ: jeyhun) رود بزرگ، رود، نام رودی در آسیای میانه
جانانمعشوق، محبوب؛ خوب
جُمانهیک دانه مروارید، یک دانه لؤلؤ؛ نام دختر ابوطالب و خواهر حضرت علی (ع)
جلوهنمایان شدن، خود را آشکار کردن، خودنمایی؛ (به مجاز) زیبایی، جاذبه

جیحون
(تلفظ: jeyhun) رود بزرگ، رود، نام رودی در آسیای میانه

جیران
ترکی | آهو؛ (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ چشمِ زیبا

جانا

ای جان، ای عزیز

جانان
معشوق، محبوب؛ خوب

جوانه
تازه، نو؛ جوان

جان افروز
(به مجاز) آسایش بخش روان


اسم دختر با ج عربی

جاهده
عربی | (مؤنث جاهد)، زن جهد كننده و كوشا و ساعی

جَمیله
عربی | (مؤنث جمیل)، جمیل؛ زیبا

جُمانه
عربی | یک دانه مروارید، یک دانه لؤلؤ؛ نام دختر ابوطالب و خواهر حضرت علی (ع)

جواهر
عربی | هر یک از سنگهای گرانبها مانند یاقوت و زمرد؛ (به مجاز) آن که وجودش بسیار عزیز و ارزشمند یا دوست داشتنی است.

جمدخت
جم (پادشاه بزرگ) + دخت (دختر)

جلوه
عربی | نمایان شدن، خود را آشکار کردن، خودنمایی؛ (به مجاز) زیبایی، جاذبه


اسم های دخترانه با حرف ج

جانانه
محبوب، معشوق، (در تصوف) (به مجاز) خداوند

جهان آوا
مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آوا (صدا، بانگ)

جان نواز
آرامش دهنده جان، محبوب

جانیار
دارای روح و روان و یاری دهنده جان

جاندخت
محبوبه، معشوقه، دختری که چون جان عزیز است.

جهانرخ
مرکب از جهان (عالم، گیتی) + رخ (چهره، صورت)

جهاندخت
دختر شهره در عالم


سایر اسم های دخترانه با ج

جهان خاتون: خاتون جهانیان، بانوی جهانیان، شاعره ایرانی در قرن هشتم
جهان بانو : بانوی جهانیان
جهان ماه: آن که در جهان چون ماه می درخشد، زیبا
جهان ناز: مایه افتخار جهان، فخر جهان
جهانتاب: آنچه به جهان نور و روشنایی میدهد، عالمتاب، نور دهنده جهان
جلاله: (عربی) (مؤنث جلال)، جلال.
جِنان: بهشت؛ باغها
جَنت: بهشت، فردوس


℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دختر با ج

⚑ جستجو در بانک اسامی آلامتو