اسم دخترانه ج

لیست نام های دخترانه با حرف ج


اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ج

جانت

معنی اسم دخترانه جانت (Janet): جین فرم زنانه جان است. این نام نیز از جین…

جسیکا

جسیکا(Jessica):این نام ظاهرا منشاء شکسپیری دارد. جسیکا نام دختر شایلاک در تاجر ونیزی ( 1596…

جیران

جيران :    (ترکی) 1- آهو؛ 2- (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ 3- (در قدیم) (به…

جهان‌تاب

جهان‌تاب :    آنچه به جهان نور و روشنايي مي‌دهد، عالم‌تاب، نور دهنده‌ي جهان.

جهان ‌ناز

جهان ‌ناز :    مايه‌ي افتخار جهان، فخر جهان.

جهان ‌آفرین

جهان ‌آفرين :    1- آن كه عالم را خلق كرده است؛ 2- خدا.

جهان ‌آرا

جهان ‌آرا :    (در قديم) 1- زيبا كننده، زينت بخش و مايه‌ي زيبايي جهان؛…

جهان

جهان : 1- كيهان، عالم، گيتي، دنيا؛ 2- (به مجاز) 1) فرهنگ؛ 2) حيطه؛ 3) نمادي…

جواهر

جواهر : 1- هر يك از سنگهاي گران‌بها مانند ياقوت و زمرد؛ 2-(به مجاز) آن…

جوانه

جوانه : 1- تازه، نو؛ 2- (به مجاز) جوان

جَنت

جَنت : (عربي) بهشت، فردوس

جِنان

جِنان : (عربي) 1- بهشت؛ 2- باغ‌ها؛ 3- (اَعلام) نام يكي از زنان شاعره عرب…

جَمیله

جَميله : (عربي) 1- (مؤنث جميل)، جميل؛ 2- (اَعلام) جمیله بانوی آواز خوان و موسیقیدان عرب…

جُمانه

جُمانه : عربي) 1- يك دانه مرواريد، يك دانه لؤلؤ؛ 2- (اَعلام) نام دختر ابوطالب…

جلیله

جليله : (عربي) (مؤنث جليل)، جليل. 1- و 2-

جلوه

جلوه : (عربي) نمايان شدن، خود را آشكار كردن، خودنمايي؛ (به مجاز) زيبايي، جاذبه

جلاله

جلاله : (عربي) (مؤنث جلال)، جلال.

جانان

جانان : 1- معشوق، محبوب؛ 2- خوب؛ 3- زيباروي.


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا