اسم دخترانه ث

لیست نام های دخترانه با حرف ث


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ث

ثَنا

ثَنا :    (عربي) 1- ستايش، مدح؛ 2- دعا؛ 3- درود و تحيت؛ 4-حمد، شكر، سپاس.

ثَمینه

ثَمينه :    (عربي) گران بها، قيمتي، گران.

ثَمینا

ثَمينا :    (عربی ـ فارسي) (ثمين + الف نسبت) منسوب به ثمين،   ثمين.

ثَمین

ثَمين :    (عربي) گران‌بها، قيمتي، گران.

ثَمره

ثَمره :    (عربي) 1- ميوه؛ 2- (به مجاز) نتيجه و حاصل.

ثَمر

ثَمر :    (عربي) 1- ميوه؛ 2- (به مجاز) نتيجه و حاصل.

ثریّا

ثريّا :    (عربي) (= پروين)،   پروين. 1-


جستجو در بانک اسامی آلامتو