مجله آلامتو

اسم دخترانه ت

لیست نام های دخترانه با حرف تاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ت

تیارا

تیارا : تیه(در گویش لری به معنای چشم)آرا(آراینده )چشم آرا .زیبا

تینا

تينا :    1- (در زند و پازند) گل سرخ ؛ 2- (در عربي) طين.

تیام

تيام :    (لُري) 1- چشمانم؛ 2- (به مجاز) عزيز و گرامي.

تهمینه

تهمينه :    [مركب از «تهم» به معني نيرومند و قوي + «ينه»/ ine ـ/ پسوند نسبت)] 1- منسوب به…

تَهانی

تَهاني :    (عربي) (در قديم) تهينت گفتن به يكديگر.

توران‌دخت

توران‌دخت :    (توران+ دخت = دختر)، 1- دختر توراني؛ 2- (اَعلام) نام دختر خسرو پرويز كه بعد از شيرويه…

توران

توران :    (در پهلوی، turān )، (تور = پسر فریدون + ان (پسوند نسبت)) (اَعلام) 1) سرزمین تورانیان که…

توتیا

توتيا :    1- از آبزيان دريايي كه در بستر دريا زندگي مي‌كند؛ 2-نوعي ماده شيمايي كه به عنوان سُرمه…

1 2 3 4

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا