مجله آلامتو

اسم پسرانه ک

لیست نام های پسرانه با حرف ک


اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ک

کیامهر

كيامهر:    (كيا = پادشاه، سلطان، حاكم، فرمانروا + مهر = خورشيد، مهرباني و محبت)،…

کیارش

كيارش:    (از كي + آرش)، 1- در اوستا «kavi arshan» به معني كي و…

کیا

كيا :    1- (در قديم) پادشاه، سلطان، حاكم، فرمانروا، والي؛ 2-(به مجاز) سرور و…

کوشیار

كوشيار :    (= گوشيار)، [از گوش (نام فرشته) + يار (پسوند مبدل «داد» به…

کوشان

كوشان:    (از كوش (كوشيدن) + ان (پسوند صفت فاعلي))، 1- (= کوشا)،   كوشا؛ 2-…

کوشا

كوشا:    [از كوش + ا (پسوند فاعلي و صفت مشبهه)]،آن كه بسيار تلاش و…

کوروش (کورش)

كوروش(کورش) :   1- به نقل از« یوستی» [از مستشرقین] کوروش از  کلمه  ی «کورو»…

کوروس

كوروس :    (= كوروش)، ( كوروش.

کنعان

كنعان :    (عبري) 1- طبق تورات كنعان به معني «حليم و بردبار» است؛ 2-…

کُمیل

كُميل:    (عربي) 1- كامل، تمام؛ 2- (اَعلام) کمیل ابن زیاد: [قرن اول هجری] مسلمان…

کمال‌الدین

كمال‌الدين :  (عربي) 1- موجب ترقي آيين و كيش؛ 2- (اَعلام)1) کمال‌الدین اسماعیل: (= کمال…

کمال

كمال :  (عربي) 1- آخرين حد چيزي، نهايت، بسياري؛ 2- سرآمد بودن در داشتن صفت‌هاي…

کلیم الله

كليم الله:    (عربي)1- آن كه خدا با او سخن گفته است؛ 2- (اَعلام) لقب…

کسری

كسري(كسرا):    (معرب از فارسيِ خسرو)؛ (اَعلام) عنوان هر يك از پادشاهان ساساني. + (…

کریم

كريم:    1- بخشنده، سخاوتمند؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 3- از صفات قرآن؛…

کرامت‌الله

كرامت‌الله :    (عربي) بزرگي و بخشندگي خداوند.


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا