اسم پسر با ژ

لیست نام های پسرانه با حرف ژ

اگر به دنبال اسمی خاص و پسرانه هستید که با حرف ژ شروع شود این بخش از گالری اسم های پسرانه را بررسی کنید تا بهترین اسم مورد نظرتان را بیابید.

اسم پسر با ژ


اسم پسر با ژ

لیست اسامی منتخب پسرانه با حرف ژ انتخاب شده توسط کاربران آلامتو.

ژیارشهرنشینی، تمدن؛ زندگی شهروندان
ژیوارزندگی، نام کوهی در اورامان
ژوبیننوعی نیزه کوچک با سر دو شاخه و نوک تیز

اسم پسر با ژ فارسی

ژافه: نام یکی از پسران نوح

ژاو: خالص و چکیده هر چیز

ژاییز: ژاییژ، شراره آتش

ژوبین: نوعی نیزه کوچک با سر دو شاخه و نوک تیز


اسم پسر کردی با حرف ژ

  • ژابیز: نام گیاهی و دارویی گیاهی که به بومادران (بوی مادران) معروف است، اشک آتش
  • ژیار: شهرنشینی، تمدن؛ زندگی شهروندان
  • ژان: نام روستایی در نزدیکی سنندج
  • ژیوار: زندگی، نام کوهی در اورامان
  • ژوان: میعادگاه عاشق و معشوق
  • ژیان: خشمناک و غضبناک؛ بیباک و شجاع

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسر با ژ

ژیوار

ژیوار :    (كردي) زندگي.

ژیان

ژیان :    1- خشمناك و غضبناك؛ 2- (به مجاز) بي‌باك و شجاع.

ژیار

ژیار :    (كردي) 1- شهرنشيني، تمدن؛ 2- زندگي شهروندان.

ژوبین

ژوبین : 1- ژوپين، زوبين، نيزه‌ي كوچك كه در جنگهاي قديم به سوي دشمن پرتاب…

⚑ جستجو در بانک اسامی آلامتو