مجله آلامتو

اسم پسرانه پ

لیست نام های پسرانه با حرف پ


اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه پ

پارسیا

پارسيا : منسوب به پارسي، (منسوب به قوم پارس)؛ پارسي، اهل پارس، از مردم پارس.

پارسا

پارسا : 1- آن كه از ارتكاب گناه و خطا پرهيز كند، پرهيزگار، زاهد، متقي،…


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا