اسم پسر با و

لیست نام های پسرانه با حرف و

اگر به دنبال اسمی خاص و پسرانه هستید که با حرف «و» شروع شود این بخش از گالری اسم های پسرانه را بررسی کنید تا بهترین اسم مورد نظرتان را بیابید.

اسم پسر با و


اسم پسر با و

لیست اسامی منتخب پسرانه با حرف واو انتخاب شده توسط کاربران آلامتو.

وحید(عربی) 1- یگانه، یكتا، بی‌نظیر؛ 2- (در حالت قیدی) (در قدیم) جدا از دیگران، تنها
والادارنده‌ی مقام و مرتبه‌ی مهم، به ویژه مقام و مرتبه‌ی دنیایی به صورت عنوان برای اشخاص؛ 2- عزیز، گرامی، محترم؛ 3- اصیل، نژاده؛ 4- هر یك از افراد طبقه مرفه از اعیان و اشراف؛ 5- دارای ارج و اهمیت؛ 6- (در قدیم) رفیع، بلند؛ 7- برتر، فائق، شامل؛ 8- شایسته، پسندیده.
وصال(عربی) 1- رسیدن به فرد مطلوب و هم آغوش شدن با او؛ 2- رسیدن به چیزی و به دست آوردن آن؛ 3- (در تصوف) پیوند با خداوند و رسیدن به مرتبه‌ی فناء فی الله

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسر با و

ویلیام

ویلیام(William): ویلیام از wil به معنای تمایل و Helm به معنای حفاظت تشکیل شده است.…

وهاب

معنی اسم وهاب : (عربي) 1- (در قديم) بسيار بخشنده؛ 2- از نام‌ها و صفات…

ونداد

ونداد : (پهلوي) (= وندات)، نام خاص(؟).

وصال

وصال :    (عربي) 1- رسيدن به فرد مطلوب و هم آغوش شدن با او؛…

وسام

وسام :    (عربي) مدال، نشان افتخار، نشان شايستگي.

وحید

وحید :    (عربي) 1- يگانه، يكتا، بي‌نظير؛ 2- (در حالت قيدي) (در قديم) جدا…

والا

والا :    (= بالا) 1- دارنده‌ي مقام و مرتبه‌ي مهم، به ويژه مقام و…

وارث

وارث :    1- (در فقه و حقوق) آن که مال، مِلک یا مقامی را…

وادی

وادی :    (عربي) 1- (به مجاز) سرزمین؛ 2- فضای ذهنی ای که برای چیزی…

⚑ جستجو در بانک اسامی آلامتو