مجله آلامتو

اسم پسرانه و

لیست نام های پسرانه با حرف واسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه و

ویلیام

ویلیام(William): ویلیام از wil به معنای تمایل و Helm به معنای حفاظت تشکیل شده است. در قرن اول پس از…

وهاب

وهاب : (عربي) 1- (در قديم) بسيار بخشنده؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند.

ونداد

ونداد : (پهلوي) (= وندات)، نام خاص(؟).

وليد

وليد : (عربي) 1- (در قديم) زاده، فرزند؛ 2- (اَعلام) 1) نام دو تن از خلیفه‌هاي اموی: ولید اول: خلیفه…

ولي‌الله

ولي‌الله : (عربي) 1- ولي خدا، دوست خدا؛ 2- (اَعلام) از القاب حضرت علي(ع).

ولي

ولي : (عربي) 1- پدر يا مادر يا كفيل خرج كودك؛ 2- (در فقه، در حقوق) آن كه بر طبق…

وَفادار

وَفادار : (عربي ـ فارسي) آن كه يا آنچه به تعهد، دوستي و عشق پاي بند باشد، با وفا.

وَفا

وَفا : (عربي) 1- پايدار بودن در قول و قرار، تعهد دوستي يا عشق؛ 2- (در قديم) دوستي، رفاقت؛ 3-…

1 2 3

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا