اسم پسرانه و

لیست نام های پسرانه با حرف و


℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه و

ویلیام

ویلیام(William): ویلیام از wil به معنای تمایل و Helm به معنای حفاظت تشکیل شده است.…

وهاب

معنی اسم وهاب : (عربي) 1- (در قديم) بسيار بخشنده؛ 2- از نام‌ها و صفات…

ونداد

ونداد : (پهلوي) (= وندات)، نام خاص(؟).

وصال

وصال :    (عربي) 1- رسيدن به فرد مطلوب و هم آغوش شدن با او؛…

وسام

وسام :    (عربي) مدال، نشان افتخار، نشان شايستگي.

وحید

وحید :    (عربي) 1- يگانه، يكتا، بي‌نظير؛ 2- (در حالت قيدي) (در قديم) جدا…

والا

والا :    (= بالا) 1- دارنده‌ي مقام و مرتبه‌ي مهم، به ويژه مقام و…

وارث

وارث :    1- (در فقه و حقوق) آن که مال، مِلک یا مقامی را…

وادی

وادی :    (عربي) 1- (به مجاز) سرزمین؛ 2- فضای ذهنی ای که برای چیزی…


⚑ جستجو در بانک اسامی آلامتو

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا