اسم پسرانه ه

لیست نام های پسرانه با حرف ه


℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ه

هنری

هنری (Henry): این نام از دو قسمت haim به معنای خانه و rīc به معنای…

همایون

معنی اسم همايون:    1- داراي تأثير خوب، خجسته، مبارك، فرخنده؛ 2- (در موسيقي ايراني)…

هيوا

هيوا : (كردي، hiwā ) اميد.

هيمن

هيمن : (كردي، hemin ) آرام.

هيژا

هِيژا : (كردي، hêžā ) گرامي، شايسته، گران‌بها.

هیرش

هیرش : (کردی، hêriš) 1- یورش، حمله، هجوم؛ 2- فشار؛ 3- اشک.

هیراد

هیراد : (دساتیر) 1- خود را به مردم تازه روی و خوشحال وانمود کردن؛ 2-…

هومن

هومن : (هو = خوب + من/ مان = انديشه و روح) 1- دارنده‌ي روح…

هوشنگ

هوشنگ:    1- به معني كسي كه منازل خوب فراهم سازد؛ 2- (اَعلام) (در شاهنامه)…

هورام

هورام :    (عبری) 1- مرتفع؛ 2- (اَعلام) نام شهریار جازر که در هنگام افتتاح…

هوتن

هوتن :    (هو = خوب + تن) 1- خوب تن، نيك اندام؛ 2- (به…

هژیر

هژير:    (= هجير) 1- خوب، پسنديده؛ 2- زيبا؛ 3- چابك، چالاك؛ 4- (در حالت…

هژار

هَژار:    (كردي) 1- بینوا، فقیر، تنگدست؛ 2- (اعلام) عبدالرحمان ابن حاج ملامحمد شرفکندی متخلص…

هرمز

هرمز :    (اوستايي) (= ارمز، ارمزد، اورمزد، هورمز و هورمزد)، 1-(در اديان) اهورامزدا (د…

هخامنش

هَخامنش :    1- دوست منش، دوست كردار، كسي كه داراي كردار و انديشه نيك است؛…

هانی

هانی :    (عربي) 1- مسرور؛ 2- ميسر؛ 3- (اَعلام) 1) نام چند تن از…

هامان

هامان :      (اَعلام) 1) هامان (مشهور) وزير اخشويروش [خشيارشا كه او را با اردشير…

هاشم

هاشم :    (عربي) 1- (در قديم) شكننده، خرد كننده؛ 2- (اَعلام) 1) نام ابن…

هارون

هارون :    (عبري ؟) 1- (در قديم) قاصد و پيك شاه كه زنگوله‌اي بر…

هادی

هادی :    (عربي) 1- هدايت‌كننده، راهنما؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 3- (در…

هاتف

هافت :    (عربي) 1- ندا دهنده‌اي كه صدايش شنيده شود اما خودش ديده نشود،…

هابیل

هابیل :    (عبري) 1- به معني «نفس يا بخار»؛ 2- (اَعلام) (در تورات) دومين…


⚑ جستجو در بانک اسامی آلامتو