اسم پسرانه ه

لیست نام های پسرانه با حرف ه


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ه

هنری

هنری (Henry): این نام از دو قسمت haim به معنای خانه و rīc به معنای…

همایون

معنی اسم همايون:    1- داراي تأثير خوب، خجسته، مبارك، فرخنده؛ 2- (در موسيقي ايراني)…

هيوا

هيوا : (كردي، hiwā ) اميد.

هيمن

هيمن : (كردي، hemin ) آرام.

هِيژا

هِيژا : (كردي، hêžā ) گرامي، شايسته، گران‌بها.

هیرش

هیرش : (کردی، hêriš) 1- یورش، حمله، هجوم؛ 2- فشار؛ 3- اشک.

هيربَد

هيربَد : (اوستايي) 1- آموزگار، معلم؛ 2- شاگرد، آموزنده؛ 3- رئيس آتشكده؛ 4- (در اديان)…

هیراد

هیراد : (دساتیر) 1- خود را به مردم تازه روی و خوشحال وانمود کردن؛ 2-…

هويدا

هويدا : روشن، آشكار، نمايان، خوب پيدا.

هومن

هومن : (هو = خوب + من/ مان = انديشه و روح) 1- دارنده‌ي روح…

هوشيار

هوشيار : (پهلوي) (= هوشيار، هشيوار) 1- كسي كه داراي هوش است، باهوش؛ 2- عاقل،…

هوشنگ

هوشنگ:    1- به معني كسي كه منازل خوب فراهم سازد؛ 2- (اَعلام) (در شاهنامه)…

هوشمند

هوشمند:    (هوش + مند (پسوند دارندگي و اتصاف)) 1- صاحب هوش، باهوش؛ 2- عاقل،…

هورام

هورام :    (عبری) 1- مرتفع؛ 2- (اَعلام) نام شهریار جازر که در هنگام افتتاح…

هوتن

هوتن :    (هو = خوب + تن) 1- خوب تن، نيك اندام؛ 2- (به…

هِمت

هِمت:    (عربي) 1- اراده، انگيزه، و پشتكار قوي براي رسيدن به هدف؛ 2- بلند…

هُژَبر

هُژَبر :    (عربی، هزبر) (در قدیم) 1- شیر؛ 2- (به مجاز) پهلوان، مرد

هژیر

هژير:    (= هجير) 1- خوب، پسنديده؛ 2- زيبا؛ 3- چابك، چالاك؛ 4- (در حالت…

1 2

جستجو در بانک اسامی آلامتو