مجله آلامتو

اسم پسرانه ن

لیست نام های پسرانه با حرف ناسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ن

ناصح

ناصح :    (عربي) 1- نصيحت كننده، پند دهنده؛ 2- (در قديم) دلسوز، خيرخواه.

نادر

نادر :    (عربي) 1- آنچه به ندرت يافت شود، كمياب؛ آن كه در نوع خود بي نظير باشد، بي‌همتا؛…

ناجی

ناجی :    (عربي) 1- نجات دهنده، منجي؛ 2- (در قديم) نجات يابنده و 3- (به مجاز) رستگار.

1 6 7 8

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا