مجله آلامتو

اسم پسرانه ق

لیست نام های پسرانه با حرف قاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ق

قَيس

قَيس :  (عربی) 1- با خودنمائی و برازندگی راه رفتن، سختی، اندازه کردن، چیزی را به چیزی قیاس و اندازه…

قهرمان

قهرمان : (معرب پهلوان)، 1- آن كه در كار دشوار و مهمي مثل ورزش يا جنگ تلاش زيادي كرده و…

قَهار

قَهار : (عربي) 1- نيرومند، پر زور؛ 2- (در قديم) سلطه‌گر و غالب و چيره؛ 3- از نام‌ها و صفات…

قَوام

قَوام :   (عربي) استواري، استحكام.

قطب الدین

قطب الدين :    (عربي) 1- محور آيين و كيش؛ 2- (اَعلام) 1) قطب‌الدین شیرازی: (= محمود ابن مسعود) [634-710 قمری]…

قدیر

قدیر :    (عربي) 1- (در قديم) توانا، قادر؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند.

قدوس

قدوس :    (عربي) (در قديم) 1- پاک و منزه؛ 2- از نام  ها و صفات خداوند.

1 2

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا