اسم پسرانه ق

لیست نام های پسرانه با حرف ق


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ق

قَيس

قَيس :  (عربی) 1- با خودنمائی و برازندگی راه رفتن، سختی، اندازه کردن، چیزی را…

قهرمان

قهرمان : (معرب پهلوان)، 1- آن كه در كار دشوار و مهمي مثل ورزش يا…

قَهار

قَهار : (عربي) 1- نيرومند، پر زور؛ 2- (در قديم) سلطه‌گر و غالب و چيره؛…

قَوام

قَوام :   (عربي) استواري، استحكام.

قطب الدین

قطب الدين :    (عربي) 1- محور آيين و كيش؛ 2- (اَعلام) 1) قطب‌الدین شیرازی: (=…

قدیر

قدیر :    (عربي) 1- (در قديم) توانا، قادر؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند.

قدوس

قدوس :    (عربي) (در قديم) 1- پاک و منزه؛ 2- از نام  ها و…

قدرت

قدرت :    (عربي) 1- توانايي، توان، سلطه و نفوذ؛ 2- (در فلسفه قديم) توانايي…

قباد

قباد :    1- محبوب، شاه محبوب، سرور گرامي؛ 2- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) پهلوان…

قائم

قائم :    (عربي) 1- ايستاده، به حالت عمودي قرار گرفته؛ 2- (در اديان) لقب…

قائد

قائد :    (عربي) 1- آن كه جمعي از مردم را رهبري مي‌كند، رهبر، پيش‌رو،…

قانع

قانع :    (عربي) 1- آن كه به دارايي خود يا آنچه در اختيار دارد،…

قاسم

قاسم :    (عربي) 1- (در قديم) بخش‌كننده، مقسم؛ 2- (اَعلام) 1) قاسم ابن حسن:…

قادر

قادر :    (عربي) 1- داراي قدرت، توانا؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند.


جستجو در بانک اسامی آلامتو