اسم پسر با ق

لیست نام های پسرانه با حرف ق

اگر به دنبال اسمی خاص و پسرانه هستید که با حرف «ق» شروع شود این بخش از گالری اسم های پسرانه را بررسی کنید تا بهترین اسم مورد نظرتان را بیابید.

اسم پسر با ق


اسم پسر با ق

لیست اسامی منتخب پسرانه با حرف ق انتخاب شده توسط کاربران آلامتو.

قاسم(عربی) 1- (در قدیم) بخش‌كننده، مقسم؛ 2- (اَعلام) 1) قاسم ابن حسن: [حدود 44-61 قمری] فرزند امام حسن(ع) و از نخستین یاران امام حسین(ع) كه در واقعه‌ی كربلا شهید شد؛ 2) نام یكی از فرزندان پیامبر اسلام(ص).
قدرتتوانایی، توان، سلطه و نفوذ
قبادمحبوب، شاه محبوب، سرور گرامی؛ در شاهنامه پهلوان ایرانی
قارون(ریشه عبری) معرب از عبری، نام مردی ثروتمند از بنی اسرائیل معاصر موسی (ع)
قهرمان(معرب پهلوان)، آن که در کار دشوار و مهمی مثل ورزش یا جنگ تلاش زیادی کرده و به شهرت رسیده است. دلاور؛ نگهبان و محافظ.

نام های پسرانه فارسی با حرف ق

قابوس: معرب از فارسی کاووس، نام پسر وشمگیر از امرای آل زیار

قباد: محبوب، شاه محبوب، سرور گرامی؛ در شاهنامه پهلوان ایرانی

قلندر: هر یک از افراد قلندریه، فرقه‌ای از صوفی که به دنیا بی توجه و نسبت به آداب و رسوم بی قید بوده‌اند.

قهرمان: (معرب پهلوان)، آن که در کار دشوار و مهمی مثل ورزش یا جنگ تلاش زیادی کرده و به شهرت رسیده است. دلاور؛ نگهبان و محافظ.


اسم پسر با ق عربی

قائم: ایستاده، به حالت عمودی قرار گرفته؛ لقب امام دوازدهم شیعیان که غایب است (عج)

قادر: دارای قدرت، توانا؛ از نامها و صفات خداوند.

قاسم: بخش‌کننده، مقسم، فرزند امام حسن (ع)

قانع: آن که به دارایی خود یا آنچه در اختیار دارد، راضی است و بسنده می‌کند، قناعت کننده، راضی و خرسند از جواب یا از سخنی که شنیده است، مُجاب

قاهر: مقهور کننده، چیره، توانا

قدرت: توانایی، توان، سلطه و نفوذ

قدوس: پاک و منزه؛ از نام‌ها و صفات خداوند.

قدیر: توانا، قادر؛ از نامها و صفات خداوند.

قطب الدین: محور آیین و کیش

قنبر: نام یکی از تابعان علی (ع)

قَوام: استواری، استحکام

قَوام الدین: موجب استواری و استحکام دین

قَهار: نیرومند، پر زور؛ سلطه گر و غالب و چیره؛ از نامها و صفات خداوند

قَیس: با خودنمائی و برازندگی راه رفتن، سختی، اندازه کردن، چیزی را به چیزی قیاس و اندازه نمودن

قیطون: از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه مصر در زمان حکومت اسکندر مقدونی

قیوم: قائم به ذات، بسیار پایدار، از نامهای خداوند


سایر اسامی پسر با حرف ق

قارون (ریشه عبری) : معرب از عبری، نام مردی ثروتمند از بنی اسرائیل معاصر موسی (ع)

قلی (ریشه ترکی): غلام و بنده

قیصر (ریشه لاتین) : معرب از لاتین، لقب پادشاهان روم و بعضی از کشورهای اروپاییها (به کسر ب)


℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسر با ق

قیس

قَيس :  (عربی) 1- با خودنمائی و برازندگی راه رفتن، سختی، اندازه کردن، چیزی را…

قدیر

قدیر :    (عربي) 1- (در قديم) توانا، قادر؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند.

قدرت

قدرت :    (عربي) 1- توانايي، توان، سلطه و نفوذ؛ 2- (در فلسفه قديم) توانايي…

قباد

قباد :    1- محبوب، شاه محبوب، سرور گرامي؛ 2- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) پهلوان…

قاسم

قاسم :    (عربي) 1- (در قديم) بخش‌كننده، مقسم؛ 2- (اَعلام) 1) قاسم ابن حسن:…

⚑ جستجو در بانک اسامی آلامتو