اسم پسرانه غ

لیست نام های پسرانه با حرف غ


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه غ

غیاث‌الدین

غياث‌الدين :    (عربي) 1- پناه دين و آيين؛ 2- (اَعلام) 1) لقب دو تن…

غیاث

غياث :    (عربي) 1- (در قديم) فريادرس؛ 2- فريادخواهي؛ 3- از صفات و نام‌هاي…

غَنی

غَنی :    (عربي) 1- ثروتمند؛ 2- آن که از کمک و هم کاری دیگران بینیاز…

غلام‌محمّد

غلام‌محمّد :    (عربي) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + محمّد]، ارادتمند و…

غلام‌علی (غلامعلی)

غلام‌علی :    (عربي) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + علي]، ارادتمند و…

غلام‌رضا (غلامرضا)

غلام‌رضا :    (عربي) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + رضا]، ارادتمند و…

غلام‌حسن (غلامحسن)

غلام‌حسن :   (عربي) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + حسن]، ارادتمند و…

غَفور

غَفور :   (عربي) 1- بخشاينده و آمرزنده‌ي گناهان(خداوند)؛ 2- از صفات و نام‌هاي خداوند كه…

غَفّار

غَفّار :   (عربي) 1- آمرزنده و بخشاينده‌ي گناهان(خداوند)؛ 2- از صفات و نام‌هاي خداوند.

غَدیر

غَدير :    (عربي) 1- آبگيري است بين مكه و مدينه در ناحيه‌ي جحفه؛ 2- روز…

غانِم

غانِم :    (عربي) (در قديم) غنيمت گرفته و بهره‌مند.

غالب

غالب :    (عربي) 1- غلبه كننده بر ديگري در جنگ، فاتح، پيروز؛ مسلط، چيره؛…


جستجو در بانک اسامی آلامتو