اسم پسر با غ

لیست نام های پسرانه با حرف غ

اگر به دنبال اسمی خاص و پسرانه هستید که با حرف «غ» شروع شود این بخش از گالری اسم های پسرانه را بررسی کنید تا بهترین اسم مورد نظرتان را بیابید.

اسم پسر با غ


اسم پسر با غ

لیست اسامی منتخب پسرانه با حرف غ انتخاب شده توسط کاربران آلامتو.

غَفوربخشاینده و آمرزنده‌ی گناهان(خداوند)؛ از صفات و نامهای خداوند که قریب نود بار در قرآن کریم آن را یادآور شده است.
غلام رضا[غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + رضا]، ارادتمند و فرمان بردار رضا [منظور امام رضا(ع)]

غاتفر

از شخصیتهای تاریخی شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی، نیز نام شهری در آسیای میانه


اسم عربی پسر با حرف غ

غازی: جنگجوی مذهبی، عنوان چندتن از پادشاهان و افراد تاریخی

غالب: غلبه کننده بر دیگری در جنگ، فاتح، پیروز؛ مسلط، چیره؛ نام هشتمین جد پیامبر اسلام(ص)

غانِم: غنیمت گرفته و بهره‌مند

غَدیر: آبگیری است بین مکه و مدینه در ناحیه‌ی جحفه؛ روز یا واقعه غدیر که در میان مسلمانان حائز اهمیت است.

غضنفر: شیر بیشه

غَفّار: آمرزنده و بخشاینده‌ی گناهان (خداوند)؛ از صفات و نامهای خداوند

غَفور: بخشاینده و آمرزنده‌ی گناهان(خداوند)؛ از صفات و نامهای خداوند که قریب نود بار در قرآن کریم آن را یادآور شده است.

غلام: ارادتمند و فرمانبردار، به صورت پیشوند همراه با بعضی نامها می‌آید و نام جدید می‌سازد مانند غلامحسین، غلامرضا، غلامعلی

غلام‌علی: ارادتمند و فرمان بردار علی (منظور امام علی(ع))

غلام‌محمّد: ارادتمند و فرمان بردار محمّد، (منظور حضرت محمد (ص))

غلام‌حسن: ارادتمند و فرمان بردار حسن (منظور امام حسن(ع))

غلام‌حسین: ارادتمند و فرمان بردار حسین (منظور امام حسین(ع))

غلام‌رضا: ارادتمند و فرمان بردار رضا (منظور امام رضا(ع))

غلام‌عباس: ارادتمند و فرمان بردار عباس (منظور حضرت عباس(ع))

غیاث: فریادرس؛ فریادخواهی؛ از صفات و نامهای خداوند

غیاث‌الدین: پناه دین و آیین

غَنی: ثروتمند؛ آن که از کمک و هم کاری دیگران بی نیاز است؛ از صفات و نامهای خداوند، ویژگی آن که ذات و کمال او به دیگری متوقف نباشد.


℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسر با غ

غیاث

غياث :    (عربي) 1- (در قديم) فريادرس؛ 2- فريادخواهي؛ 3- از صفات و نام‌هاي…

غلام‌علی

غلام‌علی :    (عربي) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + علي]، ارادتمند و…

غلام رضا

غلام‌رضا :    (عربي) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + رضا]، ارادتمند و…

غلام‌حسین

غلام‌حسين :    (عربي) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + حسين]، ارادتمند…

غلام‌حسن

غلام‌حسن :   (عربي) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + حسن]، ارادتمند و…

⚑ جستجو در بانک اسامی آلامتو