مجله آلامتو

اسم پسرانه غ

لیست نام های پسرانه با حرف غاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه غ

غیاث‌الدین

غياث‌الدين :    (عربي) 1- پناه دين و آيين؛ 2- (اَعلام) 1) لقب دو تن از امیران آل کرت. غیاث‌الدین…

غیاث

غياث :    (عربي) 1- (در قديم) فريادرس؛ 2- فريادخواهي؛ 3- از صفات و نام‌هاي خداوند.

غَنی

غَنی :    (عربي) 1- ثروتمند؛ 2- آن که از کمک و هم کاری دیگران بینیاز است، بینیاز؛ 3- از صفات…

غلام‌محمّد

غلام‌محمّد :    (عربي) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + محمّد]، ارادتمند و فرمان بردار محمّد [منظور حضرت…

غلام‌علی (غلامعلی)

غلام‌علی :    (عربي) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + علي]، ارادتمند و فرمان بردار علي [منظور امام…

غلام‌عباس (غلامعباس)

غلام‌عباس :    (عربي) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + عباس]، ارادتمند و فرمان بردار عباس [منظور حضرت…

غلام‌رضا (غلامرضا)

غلام‌رضا :    (عربي) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + رضا]، ارادتمند و فرمان بردار رضا [منظور امام…

غلام‌حسین (غلامحسین)

غلام‌حسين :    (عربي) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + حسين]، ارادتمند و فرمان بردار حسين [منظور…

1 2

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا