اسم پسرانه غ

لیست نام های پسرانه با حرف غ


℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه غ

غیاث

غياث :    (عربي) 1- (در قديم) فريادرس؛ 2- فريادخواهي؛ 3- از صفات و نام‌هاي…

غلام‌علی (غلامعلی)

غلام‌علی :    (عربي) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + علي]، ارادتمند و…

غلام‌رضا (غلامرضا)

غلام‌رضا :    (عربي) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + رضا]، ارادتمند و…

غلام‌حسن (غلامحسن)

غلام‌حسن :   (عربي) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + حسن]، ارادتمند و…


⚑ جستجو در بانک اسامی آلامتو

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا