مجله آلامتو

اسم پسرانه ظ

لیست نام های پسرانه با حرف ظاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ظ

ظهیر

ظهير :   (عربي) 1- (در قديم) پشتيبان، ياور؛ 2- (اَعلام) ظهير فاريابي: [قرنِ 6 هجری] مشهور به ظهیرالدین طاهر ابن…

ظفر

ظفر :    (عربي) پيروزي، نصرت.

ظاهر

ظاهر :    (عربي) 1- آشكار، نمايان؛ بخش آشكار، هويدا، يا بيروني از هر چيز يا هر شخص در مقابلِ باطن؛…


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا