اسم پسرانه ط

لیست نام های پسرانه با حرف ط


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ط

طَیب

طَيب :    (عربي) 1- پاك، پاكيزه، مطهر؛ 2- (در قد يم) آنچه پاك و مطبوع…

طهمورث

طهمورث :    (= تهمورث)، ( تهمورث.

طهماسب

طهماسب :    (= تهماسب)، 1- دارنده‌ي اسب قوی؛ 2- (اَعلام) 1) (طهماسب) نام دو…

طه ‌حسین(طاها ‌حسین)

طه ‌حسين(طاها ‌حسين) :   (عربي) 1- از نام‌های مرکب،ا طه(طاها) و حسین؛  2- (اَعلام) [1973-1889…

طه

طه :    (عربي) (= طاها) (اَعلام) 1) بيستمين سوره از قرآن كريم داراي صد…

طوفان

طوفان :      (معرب از يوناني) (= توفان) 1- جريان هواي بسيار شديد و معمولاً…

طَلحه

طَلحه :    (عربي) 1- (در گياهي) درختي خاردار كه شترها از آن مي‌چرند؛ درخت موز؛…

طاهر

طاهر :    (عربي) 1- پاك، پاكيزه؛ 2- بي‌گناه، معصوم؛ 3- (در قديم) (به مجاز)…

طالب

طالب :    (عربي) 1- خواستار، خواهان؛ 2- (در تصوف) سالك؛ 3- (اَعلام) سید محمّد…

طارق

طارق :    (عربي) 1- سوره‌ي هشتاد و ششم از قرآن كريم داراي هفده آيه؛…


جستجو در بانک اسامی آلامتو