اسم پسرانه ض

لیست نام های پسرانه با حرف ض


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ض

ضیغم

ضِيغم :    (عربي، ضَيغم) 1- شير بيشه، شير قوي؛ 2- (به مجاز) شجاع و دلير؛…

ضیا

ضیا :    (عربي، ضياء) (در قديم) نور، روشني. ضياء‌الدين :    (عربي) 1- روشنايي دين؛…

ضرغام

ضَرغام :    (عربي، ضِرغام) 1- (در قديم) شير درنده؛ 2- (به مجاز) پهلوان دلاور.


جستجو در بانک اسامی آلامتو