مجله آلامتو

اسم پسرانه ص

لیست نام های پسرانه با حرف صاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ص

صوفی

صوفي :    (عربي) 1- (در تصوف) پيرو يكي از فرقه‌هاي تصوف، درويش؛ 2- (اَعلام) عبدالرحمان صوفی: [291-376 قمری] اخترشناس…

صَنعان

صَنعان:    (عربي) 1- صَنعان به تخفيف ياء (ي) منسوب به صنعا (نام شهري در يمن) است، صنعاني، از مردم…

صَمیم

صَميم :    (عربي) 1- (در قديم) صميمي؛ 2- اوج و نهايت شدت يا ترقي چيزي؛ 3- (در نجوم) ويژگي…

صَمصام

صَمصام :    (عربي) (در قديم) شمشير تيز و محكم.

صلاح‌الدین

صلاح‌الدين :    (عربي)1- موجب نيكي دين و آيين؛ 2- (اَعلام) صلاح‌الدین ایوبی: (= یوسف ابن ایوب) [532-589 قمری] سلطان…

صلاح

صلاح :    (عربي) 1- شايسته و مناسب بودن امري با در نظر گرفتن پيامدهاي آن، مصلحت؛ درست كاري، نيكوكاري؛…

صَفی‌الله

صَفي‌الله:    (عربي) 1- (در قديم) برگزيده‌ي خداوند؛ 2- (اَعلام) لقب حضرت آدم(ع).

صَفی‌الدین

صَفي‌الدين: (عربي) 1- خالص و پاك در دين، برگزيده‌ي دين؛ 2- (اَعلام) 1) صفی‌الدین اردبیلی: (= شیخ صفی)، شیخ اسحاق…

1 2 3

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا