اسم پسرانه ص

لیست نام های پسرانه با حرف ص


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ص

صوفی

صوفي :    (عربي) 1- (در تصوف) پيرو يكي از فرقه‌هاي تصوف، درويش؛ 2- (اَعلام)…

صَنعان

صَنعان:    (عربي) 1- صَنعان به تخفيف ياء (ي) منسوب به صنعا (نام شهري در…

صَمیم

صَميم :    (عربي) 1- (در قديم) صميمي؛ 2- اوج و نهايت شدت يا ترقي…

صَمصام

صَمصام :    (عربي) (در قديم) شمشير تيز و محكم.

صلاح‌الدین

صلاح‌الدين :    (عربي)1- موجب نيكي دين و آيين؛ 2- (اَعلام) صلاح‌الدین ایوبی: (= یوسف…

صلاح

صلاح :    (عربي) 1- شايسته و مناسب بودن امري با در نظر گرفتن پيامدهاي…

صَفی‌الله

صَفي‌الله:    (عربي) 1- (در قديم) برگزيده‌ي خداوند؛ 2- (اَعلام) لقب حضرت آدم(ع).

صَفی‌الدین

صَفي‌الدين: (عربي) 1- خالص و پاك در دين، برگزيده‌ي دين؛ 2- (اَعلام) 1) صفی‌الدین اردبیلی:…

صَفی

صَفي :   (عربي) 1- (در قديم) خالص و يگانه (دوست)؛ 2- برگزيده؛ صاف، پاك، روشن؛…

صفدر

صفدر:    (عربي ـ فارسي)1- صف‌شكن؛ 2- (به مجاز) شجاع و دلير؛ 3- (اَعلام) از…

صِدیق

صِديق :    (عربي) 1- (در تصوف) بنده‌ي خاص خداوند؛ 2- (در قديم) بسيار راستگو…

صدرالله

صدرالله :   (عربي) 1- (به مجاز) كسي كه برتري و مهتري او از سوي خداست؛…

صدرالدین

صدرالدين :    (عربي) 1- پيشواي دين (اسلام)؛ 2- لقبي است كه به بعضي از…

صدرا

صدرا :    (عربي ـ فارسي) (صدر + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به صدر،…

صَبیح

صَبيح :    (عربي) 1- (در قديم) (به مجاز) زيبا و شاد؛ 2- خندان و خوشحال.

صائب

صائب :    1- (در قدیم) راست و درست؛ 2- (اَعلام) صائب تبريزي: [قرن 11هجری]…

صانع

صانع :     (عربي) 1- سازنده، آفريننده؛ 2- (در قديم) صنعت‌گر؛ 3- آفريدگار، خداوند.

صامت

صامت :    (عربي) 1- خاموش، بي صدا، ساكت؛ 2- (در حالت قيدي) در حال…

صالح

صالح :    (عربي) 1- شايسته و درستكار، نيك، خوب، درست؛ 2-(در قديم) داراي اعتقاد…

صارم

صارم :    (عربي) (در قديم) 1- شمشير تيز؛ 2- قطع كننده، بُرنده.

1 2

جستجو در بانک اسامی آلامتو