اسم پسرانه ش

لیست نام های پسرانه با حرف ش


℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ش

شادمهر

معنی: مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید) ،نام شهر یا مکانی در نیشابور

شهسوار

شهسوار : (= شاه سوار)، 1- ماهر در سواركاري؛ 2- (در قديم) (به مجاز) شخص…

شهریار

شهریار : 1- پادشاه، شاه؛ 2- (در قديم) حاكم، فرمانروا؛ 3- (اَعلام) 1) پسر خسرو…

شهروز

شهروز :    (اَعلام) نام وزير شاهپور.

شهرام

شهرام : 1- مطيع شاه، رام شاه؛ 2- آرام شاه، موجب آرامش شاه.

شهراد

 شهراد:  پادشاهِ جوانمرد.

شهداد

شهداد :  (= شاه داد) [شاه (در عرفان) = خداوند + داد = داده، آفريده]،…

شهباز

شهباز : (= شاهباز)، نوعي باز سفيد رنگ با چشمان زرد و پنجه و منقار…

شهاب

شهاب :    (عربي) 1- (در نجوم) پديده‌اي به شكل خطي درخشان كه به علت…

شنتیا

شَنتيا:    (اَعلام) نام حضرت علي (ع) در زبور داوود.

شمس

شمس :  (عربي) 1- خورشيد؛ 2- (اَعلام) 1) سوره‌ي نود و يكم از قرآن كريم…

شکیب

شکیب :  تحمل، بردباري، صبر، شكيبيدن.

شروین

شروين:  (اَعلام) 1) نام قلعه‌ي شروان؛ 2) نام انوشيروان دادگر؛ 3) نام دو تن از…

شروان

شروان :  1- (در فارسي) درخت سرو؛ 2- (اَعلام) [= شیروان] ناحیه و ولایت قدیم،…

شایان

شایان :    (اسم فاعل از شايستن)، 1- شايسته، سزاوار، در خور؛ 2- (به مجاز)…

شاهین

شاهین :    1- نوعي پرنده‌ي شكاري از خانواده‌ي باز؛ 2- (در قديم) (درگاه شماري)…

شاهو

شاهو :    1- مروارید شاهوار و نفیس؛ 2- کوتاه شده  ی شاهوار(؟)؛ 3- (اعلام) نام…

شاهرود

شاهرود :    (شاه = جزء پيشين بعضي از كلمه‌هاي مركب به معني «اصلي» و «مهم»…

شاهرخ

شاهرخ :    1- داراي رخساري چون شاه، شاه منظر، شاه سيما؛ 2- (در ورزش) در…

شاهد

شاهد :    (عربي) 1- گواه، حاضر، مرد خوبروي؛ 2- (در قديم) (به مجاز) محبوب،…

شاهپور

شاهپور :    (= شاپور)، ( شاپور. 1-

شادمان

شادمان :    1- شاد، خوشحال و مسرور؛ 2- (در حالت قيدي) با شادي و…

شاپور

شاپور :    1- پسر شاه، شاه زاده؛ 2- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) نام چند…


⚑ جستجو در بانک اسامی آلامتو