اسم پسرانه ش

لیست نام های پسرانه با حرف ش


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ش

شادمهر

معنی: مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید) ،نام شهر یا مکانی در نیشابور

شهنام

شهنام : 1- بزرگ نام و دارنده‌ي نامِ شاهانه؛ 2- (به مجاز) نيكنام، نكونام.

شهمیر

شهمیر :   (شه = شاه + میر = امیر)، 1- مخفف شاه امیر؛ 2-…

شهسوار

شهسوار : (= شاه سوار)، 1- ماهر در سواركاري؛ 2- (در قديم) (به مجاز) شخص…

شهریار

شهریار : 1- پادشاه، شاه؛ 2- (در قديم) حاكم، فرمانروا؛ 3- (اَعلام) 1) پسر خسرو…

شهروز

شهروز :    (اَعلام) نام وزير شاهپور.

شهرداد

شهرداد : (شهر + داد = داده، آفريده)، زاده‌ي شهر، شهري.

شهرخ

شهرخ :  (= شاهرخ)،   شاهرخ.

شهرام

شهرام : 1- مطيع شاه، رام شاه؛ 2- آرام شاه، موجب آرامش شاه.

شهراد

 شهراد:  پادشاهِ جوانمرد.

شهداد

شهداد :  (= شاه داد) [شاه (در عرفان) = خداوند + داد = داده، آفريده]،…

شهباز

شهباز : (= شاهباز)، نوعي باز سفيد رنگ با چشمان زرد و پنجه و منقار…

شهامت

شهامت : (عربي) بي باكي، دليري، حالت ترس نداشتن از چيزي يا كسي در انجام…

شِهام

شِهام :    تيز خاطر، چالاك.

شهاب‌الدین

شهاب‌الدين:   (عربي) 1- نورِ دين، آن كه وجودش براي دين تابناك است؛ 2- (اَعلام)…

شهاب

شهاب :    (عربي) 1- (در نجوم) پديده‌اي به شكل خطي درخشان كه به علت…

شوقی

شوقی:    (عربی ـ فارسی) (شوق + ی (پسوند نسبت)) 1- ویژگی کسی که دارای…

شوان

شوان:    (= شبان) (در قديم) شبان؛ چوپان، نگهبانِ گله.

شَنتیا

شَنتيا:    (اَعلام) نام حضرت علي (ع) در زبور داوود.

شمس‌الله

شمس‌الله:    (عربي) 1- آفتاب خدا؛ 2- (به مجاز) كسي كه منور شده است به…

1 2 3

جستجو در بانک اسامی آلامتو