مجله آلامتو

اسم پسرانه ش

لیست نام های پسرانه با حرف شاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ش

شادمهر

معنی: مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید) ،نام شهر یا مکانی در نیشابور

شهنام

شهنام : 1- بزرگ نام و دارنده‌ي نامِ شاهانه؛ 2- (به مجاز) نيكنام، نكونام.

شهمیر

شهمیر :   (شه = شاه + میر = امیر)، 1- مخفف شاه امیر؛ 2- مقلوب شده  ی امیرشاه؛ 3-…

شهسوار

شهسوار : (= شاه سوار)، 1- ماهر در سواركاري؛ 2- (در قديم) (به مجاز) شخص بسيار برجسته و ممتاز؛ شواليه.

شهریار

شهریار : 1- پادشاه، شاه؛ 2- (در قديم) حاكم، فرمانروا؛ 3- (اَعلام) 1) پسر خسرو پرویز از شیرین و پدر…

شهروز

شهروز :    (اَعلام) نام وزير شاهپور.

شهرداد

شهرداد : (شهر + داد = داده، آفريده)، زاده‌ي شهر، شهري.

شهرخ

شهرخ :  (= شاهرخ)،   شاهرخ.

1 2 3 6

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا