اسم پسرانه ر

لیست نام های پسرانه با حرف ر


اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ر

رُستم

رُستم :  1- كشيده بالا، بزرگ تن، قوي اندام؛ 2- (در فارسی باستان، گاتها و…

رستگار

رستگار : 1- رها، خلاص؛ 2- نجات يافته.

رَسام

رَسام :  (عربي) (در قديم) رسم كننده، طراح، نقاش.

رسا

رسا : 1- ويژگي صدايي كه به وضوح قابل شنيدن است، موزون و بلند، آنچه…

رزاق

رزاق : (عربی) 1- روزی دهنده؛ 2- از نام  های خداوند.

رحیم

رحيم : (عربي) 1- بسيار مهربان، مهرباني؛ 2- (اَعلام) از نام‌ها و صفات خداوند.

رحمدل

رحمدل : (عربي ـ فارسي) (به مجاز) رئوف و دل نازك، دل رحم.

رحمت‌الله

رحمت‌الله : (عربي) بخشايش و مهرباني خداوند.

رحمت

رحمت :(عربي) 1- دلسوزي و مهرباني؛ 2- مهرباني و بخشايندگي و عفو مخصوصِ خداوند.

رحمان

رحمان : (عربي) 1- مهربان و بخشاينده (صفت خاص خداوند)؛ 2- از نام‌هاي خداوند؛ 3-…

ربیع

ربيع : (عربي) 1- فصل اول سا ل، بهار؛ 2- (در گاه شماري) نام دو…

رایکا

رايكا : (گيلكي) (= ريكا) به معني پسر، محبوب و مطلوب.

رامین

رامين : (= رام، رامتين)، (اََعلام) نام عاشق ويسه، [اين كلمه در بعضی منابع مركب…

رامیار

راميار : (= رميار)، رمه يار، چوپان.

رامی

رامي :    (رام + ي (پسوند نسبت))، منسوب به رام،

رامک

رامك : (رام +ك (تصغير))، مصغر رام،

رامسین

رامسين :  گونه‌ي كهنه رامتين به معني سازنده و نوازنده است. + ن.ک.رامتین.

رامتین

رامتین : (= رامسین، رامین) 1- نوازنده؛ 2- سازنده؛ 3- (اَعلام) نام شخصي كه واضع…

رامبد

رامبد :    (رام + بد /-bod/ (پسوند نگهبان و مسئول))، 1- رئيس رامشگران؛ 2-…

رامان

رامان :    1- (رام + ان (پسوند نسبت))، منسوب به رام، ( رام 1-…


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا