اسم پسرانه ر

لیست نام های پسرانه با حرف ر

اگر به دنبال اسمی خاص و پسرانه که با حرف ر شروع شود هستید، این بخش از گالری اسم های پسرانه را بررسی کنید تا بهترین اسم مورد نظرتان را بیابید.

نام های پسرانه مقبول با ر


لیست اسم های پسرانه زیبا با حرف ر:

راتینرادترین، نام یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساسانی
رادانمرکب از راد به معنی جوانمرد و پسوند نسبت، انکه منسوب به جوانمردی است.
رادمانرادمنش، کریم، با سخاوت، نام سرداری معاصر خسرو پرویز ساسانی.
رادمهرخورشید بخشنده، بخشنده همچون خورشید
راستینحقیقی، واقعی، راست قامت
رامبدرئیس رامشگران؛ آرامش دهنده، فرشته
رامتینرامسین، رامین، نوازنده، سازنده؛ نام شخصی که واضع چنگ بوده
رایاننام پسرانه و دخترانه به معنی باهوش و دانشمند، نگهبان آسمان، در عربی نام کوهی در حجاز و نام شهری و روستایی است.

پرطرفدارترین اسم پسرانه با ر:

  • رامین: نام عاشق ویسه، این کلمه در بعضی منابع مرکب از «رام»به معنی طرب و «ین»است به معنی طربناک است. رامتین – عاشق ویس در منظومه ویس و رامین
  • رضا: خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی-خشنود شدن.
  • رادین: جوانمرد – بخشنده، جوانمرد

اسم کردی پسرانه با ر:

  • راژان: (اسم پسرانه و دختر) خوابیدن، جنبیدن گهواره، روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه
  • روژبین: بیننده‌ی روز، راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی
  • روژمان: روشن مانند روز، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روشن است.

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ر

رایان

رايان : (اَعلام) نام كوهي در حجاز و نام شهري و روستايي است. معنی رایان…

رضا

ریشه اسم رضا: عربی معنی رضا: 1- رضايت، راضي، خشنود؛ 2- (در تصوف) رضا اين…

ریموند

ریموند (Raymond): این نام از یک کلمه آلمانی گرفته شده و ترکیبی از ragin به…

رونالد

معنی اسم رونالد (Ronald): این نام از regin به معنی “نصیحت، تصمیم گیری” گرفته شده…

ریچارد

ریچارد(Richard):ریچارد ریشه آلمانی دارد و از Roc  به معنی قدرت و Hard به معنی قوی…

رابرت

رابرت(Robert):رابرت نامی فرانسوی با ریشه آلمانی است. این نام از عناصر مترادف hrōd به معنای”…

روحان

معنی روحان : از ریشه روح است به معنی پاکی است ؛ پاک و مقدس

روزبه

روزبه : (در قديم) ( به مجاز) خوشبخت، سعادتمند، بهروز.

رودین

رودين :  (رود = فرزند به ويژه پسر + ين (پسوند نسبت)) (به مجاز) فرزند…

روح‌الله

روح‌الله : (عربي) 1- روح خدا؛ 2- (اَعلام) 1) لقب حضرت عيسي(ع)، [در قرآن كريم…

رعد

رعد : (عربي) 1- (در فيزيك) صداي حاصل از تخليه‌ي الكتريكي بين دو قطعه ابر…

رسول

رَسول : (عربي) 1- پيغمبر [خدا]؛ 2- (در قديم) آن‌كه از طرف كسي براي بردن…

رستم

رُستم :  1- كشيده بالا، بزرگ تن، قوي اندام؛ 2- (در فارسی باستان، گاتها و…

رستگار

رستگار : 1- رها، خلاص؛ 2- نجات يافته.

رسام

رَسام :  (عربي) (در قديم) رسم كننده، طراح، نقاش.

رسا

رسا : 1- ويژگي صدايي كه به وضوح قابل شنيدن است، موزون و بلند، آنچه…

رحیم

رحيم : (عربي) 1- بسيار مهربان، مهرباني؛ 2- (اَعلام) از نام‌ها و صفات خداوند.

ربیع

ربيع : (عربي) 1- فصل اول سا ل، بهار؛ 2- (در گاه شماري) نام دو…

رایکا

رايكا : (گيلكي) (= ريكا) به معني پسر، محبوب و مطلوب.

رامین

رامين : (= رام، رامتين)، (اََعلام) نام عاشق ويسه، [اين كلمه در بعضی منابع مركب…

رامیار

راميار : (= رميار)، رمه يار، چوپان.

رامسین

رامسين :  گونه‌ي كهنه رامتين به معني سازنده و نوازنده است. + ن.ک.رامتین.

رامتین

رامتین : (= رامسین، رامین) 1- نوازنده؛ 2- سازنده؛ 3- (اَعلام) نام شخصي كه واضع…

رامبد

رامبد :    (رام + بد /-bod/ (پسوند نگهبان و مسئول))، 1- رئيس رامشگران؛ 2-…

رامان

رامان :    1- (رام + ان (پسوند نسبت))، منسوب به رام، ( رام 1-…

راغب

راغب :    (عربي) 1- داراي ميل و رغبت به چيزي يا كسي، مايل، خواهان؛…

راشد

راشد :    (عربي) 1- آن كه در راه راست است؛ 2- (به مجاز) ديندار،…

راستین

راستین :    1- حقيقي، واقعي؛ 2- (در قدیم) راست قامت.

راژان

راژان :    1- (كردي) خوابيدن، جنبيدن گهواره؛ 2- (اَعلام) روستايي در بخش سلوانا، شهرستان…

رادین

رادین :    آزادوار، آزاده، به مانند آزاده.

رادوین

رادوین :    (راد = جوانمرد + وین (پسوند تصغیر))، 1- جوانمرد کوچک؛ 2- (به…

رادمهر

رادمهر :    خورشيد بخشنده، بخشنده همچون خورشيد.

رادمان

رادمان :    1- رادمنش، كريم، با سخاوت؛ + ر رادمن؛ 2- (اَعلام) نام سرداري…

راد

راد :    (در قديم)1- جوانمرد؛ 2- آزاده؛ 3- بخشنده، سخاوتمند؛ 4- خردمند، دانا، حکیم.

⚑ جستجو در بانک اسامی آلامتو