اسم پسرانه ر

لیست نام های پسرانه با حرف ر


℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ر

رضا

ریشه اسم رضا: عربی معنی رضا: 1- رضايت، راضي، خشنود؛ 2- (در تصوف) رضا اين…

ریموند

ریموند (Raymond): این نام از یک کلمه آلمانی گرفته شده و ترکیبی از ragin به…

رونالد

معنی اسم رونالد (Ronald): این نام از regin به معنی “نصیحت، تصمیم گیری” گرفته شده…

ریچارد

ریچارد(Richard):ریچارد ریشه آلمانی دارد و از Roc  به معنی قدرت و Hard به معنی قوی…

رابرت

رابرت(Robert):رابرت نامی فرانسوی با ریشه آلمانی است. این نام از عناصر مترادف hrōd به معنای”…

روحان

معنی روحان : از ریشه روح است به معنی پاکی است ؛ پاک و مقدس

رایان

رايان : (اَعلام) نام كوهي در حجاز و نام شهري و روستايي است. معنی رایان…

روزبه

روزبه : (در قديم) ( به مجاز) خوشبخت، سعادتمند، بهروز.

رودین

رودين :  (رود = فرزند به ويژه پسر + ين (پسوند نسبت)) (به مجاز) فرزند…

روح‌الله

روح‌الله : (عربي) 1- روح خدا؛ 2- (اَعلام) 1) لقب حضرت عيسي(ع)، [در قرآن كريم…

رعد

رعد : (عربي) 1- (در فيزيك) صداي حاصل از تخليه‌ي الكتريكي بين دو قطعه ابر…

رسول

رَسول : (عربي) 1- پيغمبر [خدا]؛ 2- (در قديم) آن‌كه از طرف كسي براي بردن…

رستم

رُستم :  1- كشيده بالا، بزرگ تن، قوي اندام؛ 2- (در فارسی باستان، گاتها و…

رستگار

رستگار : 1- رها، خلاص؛ 2- نجات يافته.

رسام

رَسام :  (عربي) (در قديم) رسم كننده، طراح، نقاش.

رسا

رسا : 1- ويژگي صدايي كه به وضوح قابل شنيدن است، موزون و بلند، آنچه…

رحیم

رحيم : (عربي) 1- بسيار مهربان، مهرباني؛ 2- (اَعلام) از نام‌ها و صفات خداوند.

ربیع

ربيع : (عربي) 1- فصل اول سا ل، بهار؛ 2- (در گاه شماري) نام دو…

رایکا

رايكا : (گيلكي) (= ريكا) به معني پسر، محبوب و مطلوب.

رامین

رامين : (= رام، رامتين)، (اََعلام) نام عاشق ويسه، [اين كلمه در بعضی منابع مركب…

رامیار

راميار : (= رميار)، رمه يار، چوپان.

رامسین

رامسين :  گونه‌ي كهنه رامتين به معني سازنده و نوازنده است. + ن.ک.رامتین.

رامتین

رامتین : (= رامسین، رامین) 1- نوازنده؛ 2- سازنده؛ 3- (اَعلام) نام شخصي كه واضع…

رامبد

رامبد :    (رام + بد /-bod/ (پسوند نگهبان و مسئول))، 1- رئيس رامشگران؛ 2-…

رامان

رامان :    1- (رام + ان (پسوند نسبت))، منسوب به رام، ( رام 1-…

راغب

راغب :    (عربي) 1- داراي ميل و رغبت به چيزي يا كسي، مايل، خواهان؛…

راشد

راشد :    (عربي) 1- آن كه در راه راست است؛ 2- (به مجاز) ديندار،…

راستین

راستین :    1- حقيقي، واقعي؛ 2- (در قدیم) راست قامت.

راژان

راژان :    1- (كردي) خوابيدن، جنبيدن گهواره؛ 2- (اَعلام) روستايي در بخش سلوانا، شهرستان…

رادین

رادین :    آزادوار، آزاده، به مانند آزاده.

رادوین

رادوین :    (راد = جوانمرد + وین (پسوند تصغیر))، 1- جوانمرد کوچک؛ 2- (به…

رادمهر

رادمهر :    خورشيد بخشنده، بخشنده همچون خورشيد.

رادمان

رادمان :    1- رادمنش، كريم، با سخاوت؛ + ر رادمن؛ 2- (اَعلام) نام سرداري…

راد

راد :    (در قديم)1- جوانمرد؛ 2- آزاده؛ 3- بخشنده، سخاوتمند؛ 4- خردمند، دانا، حکیم.


⚑ جستجو در بانک اسامی آلامتو