مجله آلامتو

اسم پسرانه د

لیست نام های پسرانه با حرف داسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه د

دونالد

دونالد(Donald): دونالد فرم انگلیسی شده Domhnall اسکاتلندی است.  

دانیل

دانیل (Daniel): دانیل یک نام مقدس به معنای ” خدا قاضی من است” می باشد. داستان دانیل در قرون وسطی…

دیوید

دیوید(David): دیوید نامی است که در کتاب مقدس نیز ذکر شده است. این نام توسط پادشاه اسرائیلی به کار گرفته…

دیدار

ديدار :    1- ملاقات، ديدن يكديگر، ديدن؛ 2- (در تصوف) مشاهده؛ 3- (به مجاز) چهره، روي و چشم.

دَیّان

دَيّان : (عربي) 1- قاضي، داور، حاكم، پاداش دهنده؛ 2- يكي از اسما الهي؛ 3- (در اوستا، dayān) به معني…

دیاکو

دياكو : (اَعلام) (= ديا اكو)، پسر فرورتيش، نخستين شاه ایران [حدود 740-708 پیش از میلاد] از سلسله‌ي ماد که…

دیار

ديار :  (عربي) (جمعِ دار)، سرزمين، كشور، موطن، زادگاه.

دهقان

دهقان : (معرب از فارسي دهگان) 1- كشاورز، مالكِ ده؛ 2- (در قديم) (به مجاز) ايراني؛ 3- (به مجاز) زرتشتي؛…

1 2 3 4

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا