اسم پسرانه د

لیست نام های پسرانه با حرف د


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه د

دانیال

معنی نام دانیال: (تلفظ: dāniyāl) (عبری) قضاوت خدا، یا خدا حاکم من است، (در اعلام)…

دونالد

دونالد(Donald): دونالد فرم انگلیسی شده Domhnall اسکاتلندی است.  

دانیل

دانیل (Daniel): دانیل یک نام مقدس به معنای ” خدا قاضی من است” می باشد.…

دیوید

دیوید(David): دیوید نامی است که در کتاب مقدس نیز ذکر شده است. این نام توسط…

دیدار

ديدار :    1- ملاقات، ديدن يكديگر، ديدن؛ 2- (در تصوف) مشاهده؛ 3- (به مجاز)…

دَیّان

دَيّان : (عربي) 1- قاضي، داور، حاكم، پاداش دهنده؛ 2- يكي از اسما الهي؛ 3-…

دیاکو

دياكو : (اَعلام) (= ديا اكو)، پسر فرورتيش، نخستين شاه ایران [حدود 740-708 پیش از…

دیار

ديار :  (عربي) (جمعِ دار)، سرزمين، كشور، موطن، زادگاه.

دهقان

دهقان : (معرب از فارسي دهگان) 1- كشاورز، مالكِ ده؛ 2- (در قديم) (به مجاز)…

دلیر

دلير : 1- (به مجاز) شجاع، داراي جرأت و جسارت؛ 2- (در قديم) گستاخ، بي…

دلاور

دلاور :  1- (به مجاز) شجاع و جنگجو؛ 2- (در قديم) گستاخ.

دَستان

دَستان : 1- (در قديم) آهنگ و لحن، داستان، قصه، افسانه؛ 2- (اَعلام) لقب زال…

داوودرضا

داوودرضا : (عبری ـ عربی) از نام  های مرکب، ← داوود و رضا.

داوود

داوود : (عبری) 1- محبوب؛ 2- (اَعلام) شاه عبرانیان [حدود 1012پیش از میلاد ـ حدود…

داور

داور : 1- حَكَم؛ 2- (در حقوق) قاضي؛ 3- (به مجاز) خداوند، پادشاه، حاكم.

دانیار

دانیار :    (اَعلام) (= ودانوش) نام شخصي در داستان وامق و عذرا.

دانوش

دانوش :    (اَعلام) (= ودانوش) نام شخصي در داستان وامق و عذرا.

دانشور

دانشور :    (دانش + ور (پسوند دارندگي))، داراي علم و دانش، دانشمند.

دانش

دانش :    داراي عقل و تجربه، خردمند، عاقل، داراي علم و آگاهي، عالم، عليم.

دانا

دانا :    داراي عقل و تجربه، خردمند، عاقل، داراي علم و آگاهي، عالم، عليم.

1 2

جستجو در بانک اسامی آلامتو