مجله آلامتو

اسم پسرانه ح

لیست نام های پسرانه با حرف حاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ح

حنیف

راست؛ مستقیم. ثابت و پایدار در دین. کسی که متمسک به ‌دین اسلام یا در ملت ابراهیم و موحد باشد.…

حیدر

معنی حیدر: (حِ دَ) [ ع . ] (اِ.) 1 – شیر. 2 – لقب علی بن ابی طالب .

حَنّان

حَنّان : (عربي) 1- آرزومند، مشتاق؛ 2- بخشاينده؛ 3- بسيار مهربان؛ 4- نوحه و زاري كننده؛ 5- از نام‌هاي خداوند.

حمیدعلی

حميدعلي: (عربي) از نام‌هاي مركب، حميد و علي.

حمیدرضا

حميدرضا :    (عربي) از نام‌هاي مركب، حميد و رضا.

حمید

حميد :  (عربي) 1- ستوده، ستايش شده.

حَمود

حَمود : (عربي) 1- ستوده و پسنديده؛ 2- حمد كننده، بسيار سپاسگزار پروردگار.

حمزه

حمزه :  (عربي) 1- شير، شير بيشه؛ 2- (اَعلام) 1) حمزة ابن عبدالمطلب: [حدود 53 پیش از هجرت – 3…

1 2 3 5

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا