اسم پسرانه ح

لیست نام های پسرانه با حرف ح


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ح

حنیف

راست؛ مستقیم. ثابت و پایدار در دین. کسی که متمسک به ‌دین اسلام یا در…

حیدر

معنی حیدر: (حِ دَ) [ ع . ] (اِ.) 1 – شیر. 2 – لقب…

حَنّان

حَنّان : (عربي) 1- آرزومند، مشتاق؛ 2- بخشاينده؛ 3- بسيار مهربان؛ 4- نوحه و زاري…

حمیدعلی

حميدعلي: (عربي) از نام‌هاي مركب، حميد و علي.

حمیدرضا

حميدرضا :    (عربي) از نام‌هاي مركب، حميد و رضا.

حمید

حميد :  (عربي) 1- ستوده، ستايش شده.

حَمود

حَمود : (عربي) 1- ستوده و پسنديده؛ 2- حمد كننده، بسيار سپاسگزار پروردگار.

حمزه

حمزه :  (عربي) 1- شير، شير بيشه؛ 2- (اَعلام) 1) حمزة ابن عبدالمطلب: [حدود 53…

حمدالله

حمدالله : (عربي) 1- حمد و ستايش خداوند؛ 2- (اَعلام) حمدالله مستوفی: [قرن 8 هجری]…

حمد

حمد :  (عربي) 1- شکرگزاری کردن، سپاس و ستایش کردن، شکر، سپاس؛ 2- الحمد، سوره …

حَمّاد

حَمّاد :  (عربي) بسيار سپاسگزار، بسيار حمد كننده و ستاينده.

حلیم

حليم :  (عربي) 1- خويشتن دار، با صبر و تحمل، بردبار؛ 2- از نام‌ها و…

حکیم

حكيم :(عربي) 1- پزشك، طبيعت، دانا، خردمند، فرزانه، دانا به چيزي (داننده‌ي امري)؛ 2- از…

حِکمت

حِكمت : (عربي) 1- معرفت به مسائل، خردمندي، فرزانگي؛ 2- سخن اخلاقي، پند، اندرز؛ 3-…

حفیظ‌الله

حفيظ‌الله :    (عربي) كسي كه خداوند نگهدار اوست.

حسینعلی

حسينعلي : (عربي) از نام‌هاي مركب، حسين و علي.

حسین رضا

حسین رضا : (عربی) از نام‌هاي مركب، حسین و رضا.

حسین

حسين :  (عربي) 1- خوب، نيكو؛ 2- (اَعلام) 1) حسین ابن علی: [= امام حسین…

حَسیب

حَسيب :  (عربي) 1- (در قديم) داراي فضل و كمال اكتسابي يا ذاتي، بزرگوار؛ 2-…

1 2

جستجو در بانک اسامی آلامتو