مجله آلامتو

اسم پسرانه ت

لیست نام های پسرانه با حرف تاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ت

تیموتی

تیموتی (Tiomothy): این نام از کلمه تیموتئوس یونانی گرفته شده است. تیموتی نام همدم وهمراه همیشگی سنت پل بود.

توماس

توماس (Thomas): توماس نام عهد جدید  یکی از 12 حواریون مسیحی است.  این نام همواره در طول مسیحیت محبوب بوده…

توکل

توكل : (عربي) 1- يقين داشتن به رحمت خداوند و اميد بستن به او؛ 2- (در تصوف) واگذار كردن كارها…

توفیق

توفيق : (عربي) 1- امكان دستيابي به مقصود، موفقيت، كاميابي؛ 2- ياري و تأييد، تأييد پروردگار، مدد الهي؛ 3- (در…

تورج

تورج : (پهلوي) (اَعلام) نام پسر بزرگ فريدون؛ همان تور كه توران منسوب به اوست، چنانكه ايران منسوب به ايرج…

توحید

توحيد : (عربي) 1- (در اديان) يگانه دانستن خدا؛ اقرار به يگانگي خداوند، يكتا پرستي؛ 2- اخلاص؛ 3- (در تصوف)…

تَوانا

تَوانا : داراي قدرت انجام كار، نيرومند، پر قدرت، قادر در مقابلِ ناتوان.

تَمیم

تَميم : (عربي) 1- تمام و كامل؛ 2- استوار، سخت؛ (اَعلام) نام چند تن از صحابه و اشخاص در جهان…

1 2

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا