معنی اسم گرشاسب

نام گرشاسب به چه معناست؟

گَرشاسب :    (= كرشاسپ و گرشاشپ) 1- به معني دارنده‌ي اسب لاغر؛ 2- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) از پهلوانان ايراني سپاه منوچهر در جنگ با سلم و تور و خزانه دار منوچهر. گرشاسبنامه سرگذشت اوست. 2) آخرین شاه از سلسله‌ي پیشدادیان و پسر زو كه نه سال پادشاهي كرد.اسم گرشاسب

  • به نظر شما چه اسمی در کنار گرشاسب ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام گرشاسب چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن گرشاسب از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به گرشاسب تغییر میدهید؟

اسم پسر که به گرشاسب بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با گرشاسب به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن گرشاسب

نام های دخترانه بر وزن گرشاسب به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید