معنی نام گرامی: محترم، عزیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر جاماسپ وزیر گشتاسپ پادشاه کیانی


اسم گرامی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار گرامی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام گرامی چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به گرامی تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید